Voor je het weet is vakkennis met de noorderzon vertrokken

24.11.2022 Wil van Ophem

Voor je het weet is vakkennis met de noorderzon vertrokken

In een snel ontwikkelende markt, waar de techniek minstens zo snel evolueert, is het van belang om je kennis up-to-date te houden. Dat geldt voor de zonne-energiemarkt nog meer dan, laten we zeggen, de markt van drinkwaterinstallaties. Installateurs die zonnepanelen installeren kunnen hun kennis actueel houden via opleidingen, door de vakbladen te lezen én door hun bedrijf te laten erkennen. Want InstallQ heeft en voelt een verantwoordelijkheid om erkende bedrijven permanent bij de tijd te houden.

Al meer dan 350 installatiebedrijven in Nederland hebben een Erkenning voor Zonnestroomsystemen van InstallQ, de onafhankelijke beheerder en ontwikkelaar van tal van kwaliteitsregelingen. Dit aantal groeit nog steeds.

Dat betekent dat particulieren en bedrijven die willen investeren in een zonne-energiesysteem een ruime keuze hebben uit erkende installatiebedrijven. Dat geeft houvast in een markt die onstuimig groeit en waarin het voor opdrachtgevers niet eenvoudig is om in die hectiek een goede keuze te maken.

Kiezen voor erkend bedrijf
Zo vertelden inspecteurs onlangs nog in de media dat de kans op onveilige installaties toeneemt, door toedoen van onbekwame monteurs en zelfs beunhazen. InstallQ is van mening dat we deze problemen kunnen voorkomen en adviseert consumenten en professionele opdrachtgevers om uitsluitend zonnestroom-erkende installateurs in te schakelen.

Dit zijn bedrijven en vakmensen die bij de montage en het elektrotechnisch aansluiten van zonnepanelen zowel aantoonbare bouwkundige als elektrotechnische kennis en kunde paraat hebben. Aan de basis ligt de Erkenning voor Zonnestroomsystemen, aangevuld met controles door deskundigen die InstallQ inschakelt. Kortom, opdrachtgevers zullen in een erkende, vakbekwame installateur meer vertrouwen hebben.

Goed vindbaar voor de markt
Marktpartijen kunnen erkende installateurs gemakkelijk vinden op een tweetal websites; sites waar steeds meer organisaties, denk aan belangenverenigingen van consumenten en verzekeraars, hun klanten naar verwijzen.

Op deze platformen (www.echteinstallateur.nl en www.centraalregistertechniek.nl) kan men onder meer met behulp van zijn of haar postcode alle erkende Zonnestroom-installateurs in een bepaalde regio vinden. Om de kwaliteit van erkende installateurs nog breder onder de aandacht te brengen, dringt InstallQ er bij verzekeraars op aan om hun steentje bij te dragen.

Zo vragen wij verzekeraars al langer om het werken met een erkende installateur in hun polisvoorwaarden op te nemen. Langzaam maar zeker begint dit bij deze bedrijven door te sijpelen. De verzekeraars hebben niet voor niets zitting in de Technische Commissie die de inhoud van de Erkenning voor Zonnestroomsystemen bepaalt.

Werken aan kennisontwikkeling
Zoals gezegd: het is voor de installatiesector van belang om aan kennisontwikkeling van vakmensen te blijven werken. In feite hoort de werkgever zijn monteurs jaarlijks de juiste bagage mee te geven, zoals de juiste vakliteratuur en handleidingen. Eind november publiceert kennisinstituut ISSO het vernieuwde Handboek Zonne-energie.

Dit handboek is een essentieel onderdeel in de opleiding en het vernieuwde examen waarmee installateurs zich als erkend vakman kunnen onderscheiden. Begin 2023 komt ook het herziene Kleintje Zonne-energie uit, een praktisch naslagwerk voor de werkvloer waarmee zonnestroombedrijven hun monteurs kunnen uitrusten.

Hoge energieprijzen en 0 procent btw
Dat de markt voor zonne-energie nog altijd booming is, komt mede door de korte terugverdientijd van zonnepanelen, als gevolg van de snel gestegen energieprijzen. Door de oorlog in Oekraïne, maar ook de enorme druk om onze CO2-voetafdruk versneld te verkleinen, verwachten we ook in de komende jaren een sterk stijgende vraag naar zonnepanelen.

Bovendien heeft de overheid besloten dat bedrijven die zonnepanelen verkopen en installeren met ingang van 1 januari 2023 naar verwachting geen btw meer hoeven te rekenen. Als een en ander volgens plan verloopt, dan gaat het btw-tarief voor de levering en installatie van zonnepanelen naar 0 procent. Particulieren hoeven de btw dan niet meer, zoals ze nu nog wel kunnen doen, terug te vragen bij de Belastingdienst.

Het doel hiervan is minder administratieve rompslomp voor particulieren én de Belastingdienst. Ook zou dit particulieren, die zonnepanelen kunnen kopen, een extra zetje in de rug kunnen geven om nu wel zonnestroomsystemen te laten aanleggen. Wellicht door uw installatiebedrijf. Maar ga dan wel aan de slag met de juiste, actuele kennis van zaken en met een Erkenning voor Zonnestroomsystemen.