Voorspelling energieopbrengst niet langer nodig voor Regeling Groenprojecten

24.11.2022 Jan de Wit

Voorspelling energieopbrengst niet langer nodig voor Regeling Groenprojecten

Vivianne Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, en Marnix van Rij, staatssecretaris van Financiën, hebben besloten om de Regeling Groenprojecten voor zonnepanelen definitief aan te passen, dat meldt Holland Solar. De eis waarbij de energieopbrengst van zonnepanelen vooraf berekend moet worden komt – met terugwerkende kracht – te vervallen.

In een poging de hernieuwbare opwekcapaciteit meer inzichtelijk te maken moest voor de Regeling Groenprojecten een vooraf berekende energieopbrengst berekend worden. Hoewel de verwachte opwek van zonnestroom op korte termijn redelijk te berekenen valt, is dat voor de lange termijn niet mogelijk vanwege het onvoorspelbare karakter van het weer.

Het ministerie heeft laten weten dat in de afgelopen tijd inderdaad is gebleken dat de markt deze berekeningsnorm niet toepast en dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland geen alternatief ziet waarmee de energieopbrengst vooraf bepaald kan worden. Daarom komt de eis nu te vervallen.

De wijziging van de Regeling Groenprojecten gaat met terugwerkende kracht in, zodat de aanvragen die voor een groenverklaring op grond van de Regeling Groenprojecten 2022 al zijn ingediend, niet getoetst hoeven te worden aan de technische eis.