Waterstoffabriek op zonne-energie op komst

22.07.2022 Simone Tresoor

Waterstoffabriek op zonne-energie op komst
©Essent

Eind dit jaar starten energieleverancier Essent en Solinoor, specialist op het gebied van zonneparken, de bouw van een waterstofproductieproject gevoed door zonne-energie in het rivierengebied van Gelderland. Het gaat om een elektrolyse-installatie van 4 megawatt die duurzaam opgewekte elektriciteit omzet in waterstof en restwarmte.

Stephan Segbers, COO van Essent: “Dit is het eerste project in Nederland waarbij we een drijvend zonnepark, batterijen en een elektrolyser inzetten voor duurzame productie van waterstof. Ook lossen we hiermee tegelijkertijd netcongestie op.”

Produceren en leveren
De waterstoffabriek werkt voor 25 procent op lokaal geproduceerde zonne-energie. De andere 75 procent komt van zon- en windenergie uit Nederland, aangeleverd via het elektriciteitsnet. In het gebied komen drijvende zonnepanelen, die in totaal 10,5 megawattpiek aan zonne-energie leveren. Om optimaal van de lokale zonne-energie gebruik te maken, en alleen te draaien op momenten dat er werkelijke wind en zonnestroom wordt opgewekt, komt er een batterij die tijdelijk de elektriciteit opslaat.

Duurzame energie voor de regio
De bedrijven werken samen aan oplossingen om de geproduceerde waterstof te leveren aan lokale afnemers. Dit kan bijvoorbeeld via wegtransport of een directe pijpleiding. Denk bijvoorbeeld aan een haven met een waterstof-tankstation voor schepen en de regionale industrie zoals steenfabrieken en grote distributiecentra voor het verduurzamen van hun transport.

Planning
Het project gaat nu het vergunningstraject en de subsidiefase in. Als alles volgens plan verloopt, dan start de bouw van de waterstoffabriek eind 2023.