28 procent groei hernieuwbare energie ondanks periode van dunkelflaute

09.12.2022 Jan de Wit

28 procent groei hernieuwbare energie ondanks periode van dunkelflaute

Alle hernieuwbare bronnen zorgden in november gezamenlijk voor 28 procent meer energie dan dezelfde maand in 2021, dat blijkt uit de maandcijfers van Energieopwek. Hierdoor hoefde er dit jaar 250 miljoen kubieke meter aardgas minder te worden verstookt. Hoewel de opmars van duurzame elektriciteit zich dus – ondanks alle problemen met het net, arbeidstekort en grondstofprijzen – door blijft zetten, was de stijging in deze maand met name op het conto van windenergie te schrijven.

Vooral de productie van windmolens op land zorgde voor de groei, met bijna een dubbele groei ten opzichte van vorig jaar. Op zee was de productiegroei met 20 procent een stuk lager. Hoewel de absolute bijdrage van zonnepanelen in november minder was, was de productie nog altijd 50 procent meer dan vorig jaar door de groei van het aantal geplaatste panelen.

Biomassa leverde ongeveer de helft van de hernieuwbare energie. Hieronder valt onder andere houtgebruik voor verwarming van woningen en andere gebouwen, biomassagebruik in de industrie en in warmtenetten, bijstook in kolencentrales, biogas uit bijvoorbeeld mest, energieproductie uit afvalcentrales en het bijmengen van biobrandstof bij diesel en benzine.

Op zondag 6 november was er ook nog een record. Bijna 50 procent van alle in Nederland verbruikte elektriciteit kwam die dag uit wind. Wind was de belangrijkste producent, gevolgd door biomassa en zon.