ABN AMRO: ‘Investeringen in de Nederlandse energietransitie moeten meer dan verdubbelen’

27.06.2022 Simone Tresoor

ABN AMRO: ‘Investeringen in de Nederlandse energietransitie moeten meer dan verdubbelen’

Na onderzoek trekt ABN AMRO de conclusie dat investeringen in de energietransitie van ons land meer dan verdubbeld zouden moeten worden ten opzichte van het vorige decennium, dit presenteren zij in hun SustainaWeekly.

Het onderzoek wijst uit dat de extra jaarlijkse investeringsbehoefte in de orde van grootte van ongeveer 15 miljard euro per jaar kan liggen. Vervolgens analyseerden zij het gasverbruik van de Nederlandse industrie en de mogelijkheden om haar energie-efficiëntie verder te verbeteren.

Grote rol voor productie nieuwe brandstoffen
De investeringen in de energievoorziening moeten jaarlijks met meer dan 3 miljard euro toenemen, waarna de totale jaarlijkse investeringsbehoefte ruwweg 7 tot 12 miljard euro bedraagt. Van dit totaal moet 4 miljard euro worden geïnvesteerd in netwerkinfrastructuur.

Een ander groot bedrag is nodig voor investeringen in elektriciteitscentrales. Investeringen in de productie van nieuwe brandstoffen beginnen na 2030 een steeds grotere rol te spelen.

Stijging van meer dan 50 procent
De investeringen in gebouwen in een netto nul-scenario moeten jaarlijks met ruwweg 2 miljard euro toenemen, wat neerkomt op een stijging met ongeveer 50 procent ten opzichte van het gemiddelde van het vorige decennium.

Het grootste deel van de investeringen is bestemd voor de omschakeling van verwarming van woningen. In de industriële sector moeten de investeringen meer dan verdubbelen en met ongeveer 0,5 tot 1 miljard euro per jaar toenemen.

Waar moeten deze middelen vandaan komen?
Voor de mobiliteitssector is in deze cijfers alleen rekening gehouden met de extra kosten voor het wegvervoer. Dit komt neer op de meerprijs bij de vervanging van personenauto's, bestelwagens en vrachtwagens (de hogere prijs voor een elektrische variant van het voertuig) en de kosten van het bouwen van extra laadpalen. Ruwe schattingen wijzen op een extra financieringsbehoefte van ongeveer 7 miljard euro per jaar.

Waar zouden deze middelen vandaan moeten komen? Een substantieel deel daarvan zou van de publieke sector komen. Naast de circa 10 miljard euro van de rijksoverheid zal naar verwachting jaarlijks circa 4 miljard euro worden geïnvesteerd door netbeheerders en utiliteitsbedrijven. Er blijft dan jaarlijks meer dan 10 miljard euro over voor financiering door de particuliere sector, huishoudens en andere vormen van overheid, waaronder EU-fondsen. De energietransitie vergt dus meer investeringen van alle betrokken partijen, schrijft de bank.