ACM stelt nieuwe spelregels op voor netcongestiemanagement

25.11.2022 Max Muller

ACM stelt nieuwe spelregels op voor netcongestiemanagement
©Netbeheer Nederland

De inpassing van een toenemende hoeveelheid duurzame energiebronnen en de elektrificatie van de industrie vergt steeds meer van het elektriciteitsnetwerk. Daarom heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op voorstel van netbeheerders de netcode gewijzigd, dat meldt Netbeheer Nederland, zodat congestieserviceproviders de mogelijkheid krijgen om zo goed mogelijk van de beschikbare ruimte op het net gebruik te maken.

In de regel wordt de maximale capaciteit van aansluitingen momenteel slechts enkele dagen per jaar benut. Dit betekent dat het netwerk voor het overgrote deel van de tijd overgedimensioneerd is. Alleen tijdens piekmomenten is de capaciteit van het net ontoereikend om in de vraag van transport te voorzien.

Om zo veel mogelijk te voorkomen dat er hoge bedragen moeten worden betaald voor de investering in nieuwe net-infrastructuur, willen netbeheerders de beperkte ruimte op het net zo efficiënt mogelijk te verdelen. Daartoe heeft de ACM nieuwe spelregels opgesteld. Met de aanpassing van de netcode wordt lokale flexibiliteit binnenkort beter mogelijk.

Nieuwe marktspeler
De facilitering van deze flexibiliteitsmogelijkheden wordt straks mogelijk gemaakt door de congestieserviceproviders. Via deze nieuwe speler kunnen netbeheerders afspraken maken met marktpartijen over het verlagen van de piekbelasting. Ze kunnen onderhandelen over hoe vaak en tegen welke vergoeding ze de druk op het net bereid zijn te verlichten.

Deze congestieserviceproviders treedt binnen het kader van de netcodewijziging op als zelfstandige dienstverlener tussen netbeheerders en de aangesloten klanten. Indien een klant flexibele energieopwekkingsdiensten kan opleveren – zoals het afschakelen van windturbines of de inzet van batterijen – dan is de congestieserviceproviders bij machte om in overleg met de netbeheerder productie van elektriciteit op te schakelen of te verlagen.