Alliander en GroenLeven zetten zonne-energie direct om in groene waterstof

25.03.2022 Jan de Wit

Alliander en GroenLeven zetten zonne-energie direct om in groene waterstof
©Alliander | Jack Tillmanns

Netwerkbedrijf Alliander en hernieuwbare energieontwikkelaar GroenLeven hebben in Oosterwolde (Friesland) de allereerste binnenlandse waterstoffabriek naast een zonnepark in Nederland geopend. Beide partijen willen onderzoeken welke rol waterstof kan spelen bij onvoldoende netcapaciteit en ondertussen ook daadwerkelijk ook groene waterstof produceren.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 minimaal 35 terawattuur aan duurzame elektriciteit wordt opgewekt uit grootschalige wind- en zonne-energie op land. Nu netcongestie voor steeds meer problemen zorgt, willen onder andere de netbeheerders meer inzetten op flexibele opwek en opslag van hernieuwbare energie.

Daan Schut, CTO van Alliander, wijst erop dat netbeheerders een maatschappelijke taak hebben “om het energienet voor iedereen betrouwbaar, veilig en toegankelijk te houden”. Daarvoor wil hij de netruimte “optimaal benutten” door “slimmer met de beschikbare capaciteit” om te gaan.

“De pilot die we uitvoeren samen met GroenLeven geeft ons de gelegenheid om te kijken of waterstof kan bijdragen aan het efficiënt benutten van onze elektriciteitsnetten. Door met de opgewekte elektriciteit uit het zonnepark, waterstof te maken en die te gebruiken als brandstof om auto’s op te laten rijden, wordt ons net minder belast en gaat geen duurzaam opgewekte energie verloren.”

In juni wordt de eerste groene waterstof verwacht
Het project in Oosterwolde gaat vijf jaar onderzoeken op welke manier waterstof kan bijdragen aan het efficiënt gebruiken van het elektriciteitsnet. Hiervoor heeft Alliander direct naast een zonnepark van GroenLeven een waterstofinstallatie gebouwd.

“Samenwerken is essentieel om de energietransitie te laten slagen”, stelt Peter Paul Weeda, co-CEO van GroenLeven. “Congestie op het elektriciteitsnet zorgt nu voor vertragingen, terwijl we, zeker in het licht van het laatste IPCC-rapport, juist móeten versnellen. Samen met netbeheerders zetten we de schouders eronder om tot oplossingen te komen.”

Naar verwachting kan jaarlijks 100.000 kilogram groene waterstof worden geproduceerd. Dit wordt vervolgens afgenomen door het lokale taxibedrijf Kort en brandstofleverancier OrangeGas uit Heerenveen.

Ook onderzoekt GroenLeven op welke wijze groene waterstof zelf ook kan worden ingezet energieopslag. Naar verwachting stroomt in juni voor het eerst waterstof door de leidingen van de installatie.