Amsterdamse havengebied krijgt flexibel groepscontract

09.02.2024 Jan de Wit

Amsterdamse havengebied krijgt flexibel groepscontract
©Port of Amsterdam | Jesse Kraal

De Energie Coöperatie Amsterdamse Haven (ECAH) en Liander hebben – in samenwerking met Port of Amsterdam – een flexibel groepscontract afgesloten. De bedrijven zullen gezamenlijk flexibel met de netruimte omgaan om het bestaande elektriciteitsnet beter te benutten.

Liander heeft zijn eerste flexibele groepscontract – opgesteld binnen de nieuwe congestiemanagementregels van de ACM – in het Amsterdamse havengebied. De netbeheerder hoopt dit jaar nog zeven nieuwe flexibele groepscontracten af te sluiten. De bedrijven sluiten dankzij hun diversiteit in netgebruik goed op elkaar aan. Zo zijn er overdag en ’s nachts piekmomenten, daarvoor gaan de bedrijven investeren in energieopslag.

“Alles halen uit het bestaande elektriciteitsnet is cruciaal voor de energietransitie. Alleen samen met onze klanten kunnen we de bestaande capaciteit efficiënter inzetten en daarmee in tijden van schaarste ruimte creëren voor nieuwe aansluitingen of het uitbreiden van bestaande”, stelt Daan Schut, Chief Transition Officer bij Alliander.

“Het is maatwerk, maar op basis van de lessen willen we deze contractvorm in de toekomst breder aanbieden. Ons doel is dat er ook voor andere bedrijventerreinen in Nederland meer mogelijkheden ontstaan op het bestaande elektriciteitsnet."

“De Amsterdamse haven verduurzaamt in rap tempo en blijft groeien. Fossiele energie wordt daarbij ingeruild voor groene stroom. Dankzij de inzet van Port of Amsterdam en de bereidheid van Liander om onbekend terrein te betreden en te innoveren, kunnen Amsterdamse havenbedrijven er nu samen voor zorgen dat meer ruimte ontstaat op het elektriciteitsnet", aldus ECAH-bestuurder Gem Beemsterboer.

Flexibele contracten zijn maatwerk
Uit een recente analyse van TenneT bleek dat de belastingprofielen van bedrijven van het regionale en hoogspanningsnet niet altijd overeenkomen. Hierdoor is er ook piekbelasting op de hoogspanningsnetten buiten de ochtend- en avondpiek en zullen energiehubs voorlopig maatwerk worden, in tegenstelling tot een verwachte behoorlijke extra netruimte.

Flexibele contracten zijn hiervoor volgens TenneT “niet voldoende effectief” omdat de impact van de weersomstandigheden op de elektriciteitsproductie met windmolens en zonnepanelen en internationale elektriciteitsstromen zich moeilijk in tijd laten verplaatsen. Hierdoor biedt het verplaatsen van elektriciteitsverbruik tijdens de dag weinig ruimte biedt voor extra elektriciteitsverbruik door grootverbruikers.

Liander selecteert bedrijventerreinen daarom op basis van de aard van het congestieprobleem, het initiatief dat de ondernemers zelf kunnen nemen en of het op die plekken nog lang duurt voordat de verzwaring van het net klaar is. Daarnaast moet het ook passen op het hoogspanningsnet.