Augustus bracht nieuwe zonnestroomrecords

05.09.2022 Jan de Wit

Augustus bracht nieuwe zonnestroomrecords

Niet alleen werd er 11 procent meer zonnestroom opgewekt ten opzichte van augustus 2021, ook bereikte zonnestroom een aandeel van 25 procent, zo blijkt uit cijfers van Energieopwek.nl. Meer zonnepanelen, meer zonuren en een lagere stroomvraag bleken voldoende voor een nieuwe recordproductie.

Het KNMI registreerde 289 zonuren afgelopen augustus, waar 205 ‘normaal’ is. Het maakt augustus 2022 de op één na zonnigste maand sinds het begin van de waarnemingen.

Dat het aantal zonnepanelen fors gestegen is en de stroomvraag lager dan gemiddeld hielp ook om de zonnestroomrecords te behalen. Het aandeel duurzame stroom kwam daarmee uit op 48 procent, tegen 42 procent in dezelfde maand vorig jaar.

Vanuit het Klimaatakkoord streeft Nederland ernaar om in 2030 te beschikken over 70 procent duurzaam opgewekte stroom. Het Plan Bureau voor de Leefomgeving denkt dat zelfs 75 procent haalbaar is, aldus Voortgangsoverleg Klimaatakkoord.

De totale productie van hernieuwbare energie groeide 11 procent, een relatief kleine stijging voor dit jaar doordat het weinig waaide in augustus. Alleen in maart en mei lag het groeipercentage met 10 procent nog iets lager.