DNE: 'LCoE bij PV blijven dalen'

18.02.2021 | Actueel Simone Tresoor

DNE:

Elk jaar brengt Dutch New Energy Research haar Levelized Costs of Electricity (LCoE)-analyse uit. Een publicatie waarin de ontwikkeling van de kosten per MWh opgewekt vermogen van zon-PV in Nederland in kaart wordt gebracht. De publicatie biedt inzicht in de ongesubsidieerde kosten van een zon-PV-opweksysteem en de bijdrage van verschillende kostcomponenten en -variaties in de prijs per MWh.

Wij vroegen Steven Heshusius, onderzoeker bij DNE-Research, naar begrijpelijke taal. “LCoE is de minimale prijs per MWh waartegen je zonnestroom kunt produceren. Oftewel alle kosten die gemaakt worden om opwekcapaciteit te bouwen en te gebruiken verrekend met de verwachte opbrengst over de levensduur van een project. LCoE kun je voor verschillende opwekbronnen apart berekenen en op die manier met elkaar vergelijken. Vooral investeerders in energie hebben daar baat bij en gebruiken LCoE als instrument die zij kunnen combineren met andere kosten baten analyses om de totale kosten voor de verschillende vormen van opwek af te wegen.”

LCoE voor hernieuwbare bronnen blijft dalen

Heshusius: “De laatste jaren zie je dat de LCoE voor hernieuwbare bronnen steeds lager is geworden, naast de technische vooruitgang komt dit vooral doordat deze technieken na de bouw van een project nauwelijks kosten hebben om te kunnen draaien. Voor zon is dit zelfs gedaald met 90% sinds 2008. Dit in tegenstelling tot conventionele opwekbronnen, die hoge gebruikskosten hebben, omdat ze een grondstof verbruiken om stroom op te wekken en steeds meer moeten betalen voor uitgestoten CO2. Deze combinatie leidt ertoe dat hernieuwbare bronnen op plekken met maximale opwek nu zelfs de laagste LCoE van alle opwekbronnen hebben."

Daling van 25% ten opzichte van 2018

De prijsdaling van zon-PV zet in ons land nog steeds door. Sinds het bijhouden van de LCoE in 2018 is deze indicator gedaald met 25%. Daarmee kwamen de kosten voor nieuwe opwekcapaciteit in grondgebonden projecten het afgelopen jaar op €56/MWh. In lijn met de wereldwijde trend blijft de prijs voor zon-PV ook in Nederland dus nog hard dalen. Bij een vergelijkbare daling in de komende jaren komt ook de gemiddelde marktprijs (APX) voor elektriciteit snel in zicht.

De huidige daling lijkt voornamelijk te worden gedreven door het goedkoper worden van de panelen zelf en lagere financieringskosten. De ontwikkeling van spotprijzen voor de panelen volgt dan weer in een periode waarin de importheffing op kristallijn silicium zonnecellen en zonnepanelen uit China werd afgeschaft. Met de introductie van panelen op basis van nieuwe zonnecellen en de voortdurende expansie van de productiecapaciteit in China lijken verdere prijsdalingen een kwestie van tijd.

DNE Research & Dutch Solar Quarterly

Dutch New Energy Research is het snelst groeiende onderzoeksbureau voor de groene sector. Zij leveren accurate cijfers en inzicht over de Nederlandse energietransitie en zeer betrouwbare harde data en onderbouwde opinies over verduurzaming. DNE Research publiceert jaarlijkse sectorrapporten over zonne-energie, warmtepompen, warmtenetten en slimme (led)verlichting, die worden gebruikt als ijkpunt door marktpartijen, politiek, beleidmakers en pers. Binnenkort zullen zij, speciaal voor licentiehouders van de Dutch Solar Quarterly, een white paper publiceren over de Europese markt.

Voor gedetailleerdere informatie over het geïnstalleerd vermogen kan men terecht bij de Dutch Solar Quarterly. Een Dutch Solar Quarterly licentie biedt een diepgravende analyse van de Nederlandse zonne-energiemarkt en geeft een compleet inzicht in de economische, financiële, beleidsmatige en technologische ontwikkelingen.

LCoEdutch new energy researchSteven HeshusiusanalysePV-opweksystemenonderzoek investeringen

Bedrijvenregister

Agenda

Webinar: Esdec calculator training

Logo Esdec
22 maart 2023
11:00 - 12:00
Online

Esdec

Lees verder

Webinar: SMA ShadeFix - Optimalisatie naar een hoger niveau

Logo SMA
22 maart 2023
09:30
Online

SMA

Lees verder

Webinar: Introductie SolarEdge Home Batterij 48V, Home Hub omvormer 3F en Home Backup Interface

Logo SolarEdge Technologies (Holland) B.V.
23 maart 2023
11:00-12:00
Online

SolarEdge Technologies (Holland) B.V.

Lees verder

Webinar: De kracht van overdimensioneren

Logo SMA
24 maart 2023
09:30
Online

SMA

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de zonne-energiesector?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Abonneer nu