Energiesysteem van gebouwen centraal aansturen met slim platform

17.04.2024 Evelien Schreurs

Energiesysteem van gebouwen centraal aansturen met slim platform
©Integer Technologies

Wanneer verschillende apparaten – zoals zonnepanelen en een warmtepomp – de energievoorziening in een gebouw regelen, moeten die over het algemeen apart van elkaar bestuurd worden. Systemen om die apparaten centraal te bedienen bestaan al voor grotere panden, maar een team studenten van de Technische Universiteit Eindhoven vond dat dat ook mogelijk moest zijn voor kleinere gebouwen. 

De software van Integer Technologies verzamelt de gegevens van de verschillende onderdelen van een energiesysteem op één centrale plek. “Vaak blijft die data beperkt tot een subsysteem, dus apart het ventilatiesysteem, het warmtesysteem en elektrische systemen zoals zonnepanelen. Dan is er geen algemeen overzicht, wat onderhoud lastig maakt. Daarom verzamelt onze software al die data op een centraal punt en maakt het beschikbaar voor een installateur. We voegen ook wat context toe, zodat zo’n installateur betere keuzes kan maken”, vertelt medeoprichter van Integer Technologies Pau Brossa Rodriguez.

De startup Integer Technologies begon als studententeam CASA bij de Technische Universiteit van Eindhoven. CASA – wat staat voor comfortable, affordable, sustainable alternative – was een project dat modulaire woningen met een gedeeld energiesysteem ontwikkelde voor sociale huur.

“Dus we zijn los gegaan. We hadden een microgrid met zonnepanelen, zonnecollectoren, een centrale warmtepomp, een warm water systeem, warmteopslag, en een batterij. Uiteindelijk moesten al die energie-componenten samenwerken. En dat is waar het regelsysteem ontstond”, vertelt Brossa Rodriguez.

Vanuit het project CASA ontstond de startup Integer Technologies. Gezien de lange uitlooptijd van bouwprojecten, besloot het bedrijf niet de gehele CASA-woningen te verkopen, maar zich op één onderdeel te focussen: de software die het energiesysteem beheert. Dit systeem is bedoeld voor installateurs die werken in gebouwen waar het energiesysteem uit meerdere apparaten bestaat, maar waar geen budget is voor een gebouwbeheersysteem.

Schaalbare oplossing voor energiemanagementsystemen
“Vanuit de complexiteit van energie-installaties zagen we de behoefte voor betere monitoring en betere besturing. Het is natuurlijk goed dat er al dure oplossingen zijn voor grote gebouwen, maar hoe zit het met de rest van de markt? Zoals kleinere kantoorpanden of huizen? Daarvoor zagen wij nog geen schaalbare oplossingen. Daarom wilden wij het makkelijker maken om elk soort energie-installatie te besturen en onderhoud makkelijker te maken”, vertelt Brossa Rodriguez.

“De data wordt gevisualiseerd op een dashboard, dus een installateur hoeft niet naar de locatie om data in te zien of om iets aan te passen in het systeem”, vertelt Brossa Rodriguez. Het bij elkaar brengen van die data is volgens hem belangrijk, omdat de verschillende componenten van een energiesysteem niet op zichzelf staan, maar altijd in verhouding tot elkaar. “Als je bijvoorbeeld iets aan de verwarming aanpast, gaat dat bijvoorbeeld effect hebben op de ventilatie.”

Volgens Brossa Rodriguez geeft toegang tot de data ook de mogelijkheid om het energiesysteem op een betere manier te gebruiken. “Als je eenmaal de data hebt verzameld en controle over alle componenten van het systeem hebt, kan je gaan optimaliseren. Je gaat dan de manier waarop het systeem werkt verbeteren, bijvoorbeeld door het energie-efficiënter te maken, meer comfort te bieden aan de inwoners of – wat in Nederland belangrijk is – werken aan netcongestiemanagement. Want we kunnen de energieconsumptie lokaal houden zonder te hoeven interacteren met het net.”

Problemen voorkomen met machine learning
“Wat we nu zien, is dat de installateurs geïnformeerd worden wanneer de gebruiker merkt dat er iets niet goed gaat, bijvoorbeeld als de verwarming niet werkt. Op dat moment moet de installateur erheen en reageren op iets wat al is gebeurd.” Maar in de toekomst, door slim gebruik te maken van de data en het systeem te trainen, zouden installateurs die problemen voor kunnen zijn. “Het idee is dat de installateur dan kan ingrijpen al voordat de gebruiker eigenlijk merkt dat er iets fout zit.” Zo wordt het onderhoud efficiënter en minder reactief, zegt Brossa Rodriguez. Problemen kunnen dan worden voorkomen in plaats van opgelost, wat altijd goedkoper is voor de gebruiker. 

“Met de software heb je dus toegang tot de data van je eigen energiesysteem, maar je zou ook externe data kunnen meenemen, zoals energieprijzen, weersvoorspellingen of congestiedata van de netbeheerder”, vertelt Brossa Rodriguez. Zo zou het systeem een keuze kunnen maken om bijvoorbeeld op momenten dat netcongestie dreigt op te spelen de temperatuur te verlagen.

Integer Technologies heeft nu drie testsystemen lopen, vertelt Brossa Rodriguez. “Het plan is om de pilot naar de markt te brengen. Met dat proces zijn we bezig, en aan het eind van dit jaar zouden we dat graag bereikt hebben, van pilot fase naar een commercieel product.”