Europese huishoudens met PV en warmtepompen bespaarden tot 84 procent op energiekosten

09.03.2023 Brendan Hadden

Europese huishoudens met PV en warmtepompen bespaarden tot 84 procent op energiekosten

Volgens een rapport van SolarPower Europe hebben huishoudens in Duitsland, Spanje en Italië het afgelopen jaar flink bespaard dankzij de combinatie van zonnepanelen en warmtepompen. Naast dat de technieken afzonderlijk besparingen opleverden, leidde het combineren van de twee nog tot een aanvullende besparing.

Volgens SolarPower Europe laten de resultaten zien dat zonnepanelen en warmtepompen als een “dynamisch duo” functioneren. Volgens de organisatie blijkt hieruit dat het een misvatting is dat zonnestroom geen bijdrage zou kunnen leveren op momenten dat de warmtevraag het hoogst is. Residentiële PV zou in alle weersomstandigheden een belangrijke rol spelen in het verlagen van de druk op het elektriciteitsnet.

Dynamisch duo
SolarPower Europe vergeleek het effect van zonnepanelen en warmtepompen op de energierekening van huishoudens in drie landen: Duitsland, Spanje en Italië. Het keek voor elk land hoeveel bespaard werd als een huishouden geen PV of warmtepomp had, als het een van beide had, of als het beide had.

De resultaten waren duidelijk: beide technieken dragen bij aan energiebesparing, maar de combinatie werkt het best (zie onderstaand figuur). In het zonnige Spanje en Italië bespaarden huishoudens met PV en warmtepompen respectievelijk 84 en 83 procent op hun energierekening. In het koudere Duitsland was dit 62 procent. Met name opvallend is dat in alle gevallen het optellen van de besparing bij de afzonderlijke technieken tekort komt bij de besparing bij de combinatie.

De percentages vertaalden zich overigens naar een bespaard bedrag van 3.614 euro in Duitsland, 2.831 euro in Spanje en 3.766 euro in Italië (bij de combinatie van zonnepanelen en warmtepomp).

©SolarPower Europe | Jaarlijkse besparing energiekosten (in percentages) voor verschillende stroom- en verwarmingstechnieken in Duitsland, Spanje en Italië voor 2022

Eigen gebruik de sleutel
Het rapport beschrijft het belang van de overlap tussen momenten van warmtevraag en stroomopwekking uit PV. Drie factoren die volgens het rapport hierbij van belang zijn, zijn de aanwezigheid van een buffervat, weersomstandigheden, en het gebruikspatroon van het huishouden (meer stroom gebruiken als de zon schijnt).

In het rapport wordt beschreven in hoeverre PV kan voorzien in de stroomvraag voor warmtepompen bij een jaar met gemiddeld weer. Voor Duitsland was dat 32 procent, voor Spanje 62 procent en voor Italië 54 procent.

©SolarPower Europe | Aandeel van elektriciteitsvraag warmtepomp voorzien door opwek zonnepanelen in Duitsland, Spanje en Italië

Beleidsaanbevelingen
SolarPower Europe deed naar aanleiding van hun bevindingen ook een aantal aanbevelingen voor beleidsmakers in Europa. De aanbevelingen zijn erop gericht om de terugverdientijd voor PV en warmtepompen omlaag te brengen, van ongeveer twintig jaar naar tien jaar.

Het rapport noemt vijf aanbevelingen: financiële steun voor gasgebruik stopzetten, leningen met lage rente aanbieden voor investeringen in PV of warmtepompen, subsidies voor investeringen, het bevorderen van zelfgebruik bij stroomopwekking, en het tekort aan technisch personeel adresseren.

Dries Acke, policy director bij SolarPower Europe: “Het beste moment om PV en warmtepompen te installeren was gisteren. Het volgende beste moment is nu. Europese beleidsmakers moeten de voordelen van gasvrije woningen bij een breder publiek brengen.”