Extremer weer maakt verzekeren zonnepanelen duurder

26.03.2020 | Interview Norbert Cuiper

Extremer weer maakt verzekeren zonnepanelen duurder

De verzekeringspremies voor zonnepanelen zijn afgelopen jaren gestegen. De risico’s zijn onder meer hoger door de toename van het extreme weer in Nederland, meldt Oscar van Elferen, woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars.

Wat zijn de grootste risico’s bij zonnepanelen?

Van Elferen: “We komen in de praktijk verkeerde installaties tegen. We komen installateurs tegen die niet op de hoogte zijn van richtlijnen. Veel zonnepanelen liggen vaak op een dak met daaronder brandbaar isolatiemateriaal, wat het risico meteen een stuk groter maakt. Maar het beperkt zich niet alleen tot brandrisico’s. Daar moeten we ons dus ook niet op blind staren. Zonnepanelen zijn ook vatbaar voor hagel, storm en zware sneeuwval. Het extreme weer in Nederland lijkt toe te nemen, zo blijkt ook uit onderzoek door de KNMI, en het risico dus ook.”

Zijn alle risico’s bij zonnepanelen te verzekeren?

“In principe zijn alle risico’s nog te verzekeren, maar in sommige gevallen wel tegen een hoge(re) premie of met strikte voorwaarden. Er zullen in de praktijk best gevallen zijn, vooral op de zakelijke markt, waar het bij sommige installaties in combinatie met bepaalde dakconstructies lastig is om een verzekering af te kunnen sluiten. We komen in de praktijk nog wel eens gevallen tegen waarbij een installateur of eigenaar aangeeft dat hij zich niet kan verzekeren, maar dat uiteindelijk blijkt dat een verzekeraar dat best wil doen, mits bepaalde preventiemaatregelen genomen worden. Alleen wil de eigenaar die niet nemen. En als weinig verzekeraars het risico willen verzekeren is dat natuurlijk een signaal. Je moet je als eigenaar en installateur dan ook afvragen of het risico inderdaad niet te groot is. Het niet kunnen verzekeren is niet het probleem, maar een symptoom van het echte probleem: het risico is gewoon te groot.”

Waarom zijn de verzekeringspremies voor zonnepanelen gestegen?

“Over de hele breedte zien we dat de premie van verzekeringen rondom gebouwen aan het stijgen is. Los van zonnepanelen. Dat komt door de toename van het extreme weer in Nederland. Zonnepanelen zijn vatbaar voor extreem weer, dus dat zal ook invloed hebben op de hoogte van de premie. Maar hier zal ook meespelen dat de omvang van de zonnepaneelsystemen aan het toenemen is. De installaties worden steeds groter. Dat heeft invloed op de impact: als het fout gaat, dan is de schadelast ook veel groter.”

Volgens verzekeringsexpert Bart van den Bosch is het gebrek aan technische kennis een van de oorzaken. Hoe kijkt het Verbond van Verzekeraars hier tegenaan?

“Verzekeraars zien dat er in de branche een aantal partijen zijn die onvoldoende kennis hebben en toch panelen plaatsen. Dan blijkt het dak ongeschikt en/of zijn de panelen niet goed aangelegd. We hebben daarom eind vorig jaar een informatiebrochure over zonnepanelen uitgebracht. Daarnaast werken verzekeraars nu mee aan de Scios scope 12. Deze wordt in juli verwacht. Daarmee hopen wij een gestandaardiseerde inspectiemethode te ontwikkelen. Verder zijn we in overleg met Techniek Nederland en Holland Solar hoe we nog meer kunnen doen om het kennisniveau te verbeteren.”

Het Verbond heeft eind vorig jaar de informatiebrochure over zonnepanelen uitgebracht. Wat is de respons?

“Voor zover wij hebben vernomen zijn de reacties positief. Samen met Holland Solar kijken we of we een 2.0-versie van de brochure kunnen maken.”

Hoe kunnen de risico’s voor PV worden verlaagd? Welke maatregelen worden hiervoor genomen?

“Voor het risico op brand kunnen we nog veel winnen. Daarvoor is het belangrijk dat er goede installaties worden geplaatst, door deskundig personeel, dat er de juiste brandwerende middelen gebruikt worden en dat de dakbelasting het aan kan. Dat betekent certificering van de installateurs en handhaving op de kwaliteit van de panelen, installatie en installateurs. We moeten ons wel beseffen dat extreem weer een grote invloed blijft houden op het verzekeren van zonnepanelen.”

Het opleiden van inspecteurs is een van de oplossingen om de veiligheid van zonnepanelen te waarborgen. Hierover hebben verzekeraars overlegd met de installatiesector. Hoe verloopt dit overleg?

“Dat overleg verloopt goed. Veiligheid is een gezamenlijk belang. Verzekeraars denken mee over het onderwerp in samenwerking met Techniek NL.”

Wanneer verwacht u dat de verzekeringspremies voor zonnepanelen weer omlaag kunnen?

“De markt van schadeverzekeringen is sterk concurrerend. Er zijn veel verzekeraars actief die een zo’n aantrekkelijk mogelijke premie willen kunnen aanbieden. Zodra de schadelast dus daalt, is de verwachting dat dit positieve invloed zal hebben op de premie. Maar dit is uiteindelijk een besluit van elke individuele verzekeraar.”

De preventiebrochure zonnepanelen is te downloaden op de website van het Verbond.

zonnepanelenverzekeringrisicoveiligheidTechniek Nederland

Foto: Shutterstock / Verbond van Verzekeraars

Bedrijvenregister

Agenda

Webinar: Introductie tot Solar Monkey

Logo Solar Monkey
25 oktober 2022 - 30 april 2023

Solar Monkey

Lees verder

Training: Basis Installatietraining FlatFix

Logo Esdec
6 december 2022
13:00 - 16:00
Esdec Innovation Center

Esdec

Lees verder

Webinar: Webinar Smart Energy Community: de kansen voor slimme energiediensten binnen kantoorgebouwen

6 december 2022
15.00-16.15 uur
Online

TKI Urban Energy

Lees verder

Seminar: Esdec Calculator training

Logo Esdec
8 december 2022
11:00 - 12:00
Online

Esdec

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu