Flinke energieprijscorrectie na aangekondigde noodinterventie

02.09.2022 Jan de Wit

Flinke energieprijscorrectie na aangekondigde noodinterventie

In Europa zijn de energieprijzen sinds de inval van Rusland in Oekraïne sterk opgelopen. Zelfs zo sterk dat de Europese Commissie aankondigde een noodinterventie op de energiemarkt te overwegen. Sinds deze aankondiging zijn de prijzen voor elektriciteit en aardgas met tientallen procenten gedaald, zo bleek onder andere uit de marktupdate van ENGIE.

Vanwege de enorm gestegen energieprijzen werkt de Europese Commissie aan een noodinterventie op de energiemarkt, zei Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen. Voor nu ligt de focus op de elektriciteitsmarkt met een mogelijke ontkoppeling van gas- en stroomprijzen en een gasplafond. Uiteindelijk wil de Commissie de energiemarkt structureel hervormen.

Lees ook: Europese Commissie bereidt noodinterventie voor op energiemarkt

“De torenhoge elektriciteitsprijzen leggen nu om verschillende redenen de beperkingen van ons huidige ontwerp van de elektriciteitsmarkt bloot. Het is onder totaal andere omstandigheden en voor totaal andere doeleinden ontwikkeld. Het is niet meer geschikt voor het doel”, aldus Von der Leyen.

“Daarom werken wij, de Commissie, nu aan een noodinterventie en een structurele hervorming van de elektriciteitsmarkt. We hebben een nieuw marktmodel voor elektriciteit nodig dat echt functioneert en ons weer in balans brengt.”

Steven Heshusius, hoofdonderzoeker bij Dutch New Energy Research, hoopt dat een structurele hervorming zal zorgen voor een beter aansluiting op en model met veel meer hernieuwbare energie in de toekomst.

"Dat je het huidige marktmodel aan wilt passen om beter aan te sluiten bij de toekomstige situatie, waarin hernieuwbare bronnen het grootste deel van de tijd prijszetter zijn en andere moment grotendeels afwezig, is goed voor te stellen. Zeker als zo'n aanpassing in een klap ook de extreme prijzen van dit moment zou dempen."

Problemen zijn niet verdwenen, extreme onrust op dit moment wel
Hoewel de details van de voorgenomen noodinterventie op de energiemarkt nog niet bekend zijn, zakte de prijs per megawattuur fors na het statement van Von der Leyen. Van een kleine 740 tot 460 euro per megawattuur.

©Engie

De elektriciteitsprijs was de afgelopen periode tot recordhoogte gestegen door een hele reeks aan problemen. Een enorme vraag naar aardgas, een lage beschikbaarheid van Duitse kolencentrales, Franse kerncentrales en Europese waterkrachtcentrales door aanhoudende droogte.

ENGIE zegt te verwachten dat de onzekerheid nog lang in de lucht blijft hangen tot er meer duidelijkheid komt over de interventieplannen vanuit Brussel. Maar de eerste reactie lijkt positief te zijn.

"Nog zonder exacte zekerheid van de invulling, of de uitvoerbaarheid, of de betaalbaarheid van een ingrijpen, lijkt puur de aankondiging van een noodinterventie effect te hebben. Zonder nieuwe inzichten met betrekking tot fundamentele veranderingen in vraag en aanbod laat de sterke prijsschommeling goed zien hoe marktsentiment en risicopremies op dit moment sterk meewegen in de prijsstelling op energiemarkten", besluit Heshusius.