Gemeente Amsterdam en Liander werken samen om kwetsbare huishoudens van energie te blijven voorzien

24.01.2023 Brendan Hadden

Gemeente Amsterdam en Liander werken samen om kwetsbare huishoudens van energie te blijven voorzien
Copyright Liander

Netbeheerder Liander start een pilot met de gemeente Amsterdam om inwoners te helpen wiens energie dreigt te worden afgesloten. De netbeheerder meldt dat ze de lijst met adressen van huishoudens die dreigen afgesloten te worden gaat uitwisselen met gemeentelijke schuldhulpverleners, zodat deze hulp kunnen verlenen.

De aanleiding voor de pilot zijn de hoge energiekosten van de laatste tijd, waar steeds meer Amsterdammers moeite mee hebben. Volgens Liander hebben ruim zevenhonderd huishoudens in Amsterdam momenteel geen energiecontract en komen daar elke week ongeveer twintig huishoudens bij. Hoewel het kabinet heeft aangegeven dat energieleveranciers zich maximaal moeten inspannen om afsluitingen te voorkomen, kunnen contracten nog steeds ontbonden worden door betalingsachterstanden.

Volgens wethouder Marjolein Moorman (PvdA) hebben gemeenten weinig zicht op de groep huishoudens wiens energiecontract is ontbonden: “Deze kwetsbare en slecht zichtbare groep komt dankzij de gegevensuitwisseling tussen de gemeente en Liander in beeld. Zo kunnen we gerichte hulp aanbieden en proberen te voorkomen dat deze groep verder in schulden verstrikt raakt en van energie wordt afgesloten.”

In kritieke fase ingrijpen
Volgens Liander maken de gegevens het voor de gemeente mogelijk om op tijd in te grijpen. Het gaat om huishoudens die niet zijn ingegaan op de hulp Vroeg Eropaf-medewerkers (hulp bij betalingsachterstanden). Contractontbinding en dreigende energieafsluiting kunnen een aanleiding zijn voor deze mensen om toch hulp te accepteren. Door in te grijpen in deze kritieke fase hoopt de gemeente het aantal energieafsluitingen terug te dringen. Volgens Liander heeft de gemeente Amsterdam met deze aanpak ook het aantal huisuitzettingen sterk verminderd.

De samenwerking is het eerste voorbeeld van een netbeheerder en een gemeente die gegevens uitwisselen om schuldenproblematiek aan te pakken. Na drie maanden wordt de pilot geëvalueerd. Bij positieve resultaten zal de gemeente bij het Rijk aandringen op wetgeving die deze gegevensuitwisseling mogelijk maakt.