Holland Solar doet voorstel voor afbouw van salderingsregeling

21.06.2022 | Nieuws Nina Groot

Holland Solar doet voorstel voor afbouw van salderingsregeling

De salderingsregeling heeft de afgelopen jaren in belangrijke mate bijgedragen aan de snelle groei van zonnestroomsystemen in Nederland. Om de gestelde Nederlandse klimaatambities te realiseren moet het aantal residentiële zonnestroomsystemen de komende jaren echter nog veel verder stijgen. Holland Solar heeft een voorstel uitgewerkt hoe de salderingsregeling kan worden afgebouwd, zonder dat de benodigde groei van residentiële zonnestroomsystemen wordt afgeremd.

In het kort komt het Holland Solar plan erop neer dat, het leveringsdeel van de salderingsregeling per 2025 wordt vrijgegeven en het fiscale gedeelte van de salderingsregeling behouden blijft en in 2031 in één keer wordt afgeschaft. Op deze wijze wordt investeren in residentiele zonnestroomsystemen blijvend gestimuleerd, met als uitganspunt dat een dergelijk systeem in zeven jaar kan worden terugverdiend.

Loslaten van het leveringsdeel
Met het loslaten van het leveringsdeel van de salderingsregeling, waarbij energieleveranciers marktconforme tarieven kunnen vaststellen voor levering en teruglevering van stroom, wordt voorkomen dat energieleveranciers hoge prijzen moeten betalen voor zonnestroom op momenten dat de zon hard schijnt en de marktprijs dus juist laag is. Hierdoor dalen de lasten van energieleveranciers en kunnen de energietarieven voor alle huishoudens in Nederland dalen.

Daling tarief teruglevering
Omdat het tarief van teruglevering zal dalen ten opzichte van de huidige situatie, worden eigenaren van zonnestroomsystemen aangemoedigd om de opgewekte zonnestroom zoveel mogelijk zelf te verbruiken. Op deze manier worden capaciteits- en spanningsproblemen op de laagspanningsnetten voorkomen en neemt de druk op netbeheerders om netten te verzwaren, af.

Overstimulering voorkomen
Doordat de hoogte van de energiebelastingen in de komende jaren, conform de plannen van het kabinet, drastisch wordt afgebouwd, wordt ook de stimulering voor residentiële zonnestroomsystemen middels het fiscale gedeelte van de salderingsregeling dienovereenkomstig afgebouwd. Op deze manier wordt overstimulering voorkomen en worden de gederfde belastinginkomsten voor de Rijksoverheid, als gevolg van de salderingsregeling, sterk gereduceerd.

Als de salderingsregeling op deze manier wordt afgebouwd blijft, volgens Holland Solar, de energienota van alle Nederlanders overzichtelijk en begrijpelijk en ook dat zal een positief effect hebben op burgers om te investeren in een zonnestroomsysteem.

Holland Solarsalderensalderingsalderingsregelingklimaatambities zonnestroomsysteem

Bedrijvenregister

Agenda

Training: Esdec Basis Installatietraining ClickFit EVO

Logo Esdec
6 juli 2022
13:00 - 16:00
Esdec Innovation Center

Esdec

Lees verder

Training: SAJ Roadshow - editie Roosendaal

Logo SolarToday
7 juli 2022
15.00 - 17.00 uur
SolarToday kenniscentrum Roosendaal

SolarToday

Lees verder

Webinar: Esdec ClickFit EVO montagesystemen

Logo Esdec
12 juli 2022
11:00 - 12:00
Online

Esdec

Lees verder

Training: Esdec Basis Installatietraining FlatFix

Logo Esdec
12 juli 2022
13:00 - 16:00
Esdec Innovation Center

Esdec

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu