ING wil meer investeren in hernieuwbare energie

28.03.2022 Nicolien van Loon

ING wil meer investeren in hernieuwbare energie

ING heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om een portefeuille voor energieopwekking op te bouwen dat voor 60 procent uit hernieuwbare bronnen bestaat, wat veruit beter presteert dan de meest ambitieuze klimaatdoelstelling van het Akkoord van Parijs. De bank streeft ernaar om tegen eind 2025 50 procent meer te investeren in hernieuwbare energie en zal niet langer specifieke financiering voor nieuwe olie- en gasvelden verstrekken, zo vermeldt ING op zijn website

Forse investeringen nodig
Deze stappen zijn afgestemd op de Net-Zero Emissions by 2050 Roadmap van het International Energy Agency. Er zijn forse investeringen nodig in schone energie en infrastructuur, wat volgens de roadmap zal leiden tot een afname van de vraag naar fossiele brandstoffen. Die verminderde vraag moet worden opgevangen door bestaande olie- en gasvelden, wat betekent dat er zowel volgens het IEA als ING geen nieuwe velden nodig zijn.

Ook ondersteunen deze stappen de plannen Fit for 55 en REPowerEU van de Europese Unie. Belangrijke elementen daar zijn olie- en gasvoorziening uit bestaande velden, investeringen in schone energie en infrastructuur voor de geëlektrificeerde economie en energie-efficiëntie.

Serieus bezig
"De beste manier om de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen, is ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare groene alternatieven beschikbaar zijn”, zegt Michiel de Haan, hoofd Energie van ING. "Deze stappen ondersteunen dat en laten zien dat we serieus bezig zijn met het inzetten van onze financiering om de energietransitie te vergemakkelijken."

80 procent minder blootstelling
ING heeft in 2017 beloofd om tegen 2025 uit de financiering van kolencentrales te stappen. Sindsdien hebben zij hun blootstelling met 80 procent verminderd. Tegelijkertijd heeft de bank de financiering van stroomopwekking uit hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind meer dan verdubbeld, bijna 60 procent van de portefeuille voor stroomopwekking.

Koolstofarm
De beperking heeft betrekking op specifieke upstreamfinanciering (leningen of kapitaalmarkten) voor olie- en gasvelden die na 31 december 2021 zijn goedgekeurd voor ontwikkeling. In lijn met de inspanningen om energie zeker en betaalbaar te houden tijdens de overgang naar een koolstofarme economie.

De aankondiging van vandaag maakt deel uit van de zogenaamde Terra-aanpak om de portefeuille van ING zodanig te sturen dat het eraan bijdraagt dat de stijging van de mondiale temperatuur tot 1,5 graad Celsius blijft om tegen 2050 het netto-nulpunt te bereiken.