Internationaal Energieagentschap: ‘Huidige energiecrisis is een historisch keerpunt’

27.10.2022 Jan de Wit

Internationaal Energieagentschap: ‘Huidige energiecrisis is een historisch keerpunt’

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) heeft zijn World Energy Outlook 2022 gepubliceerd. Volgens het IEA is er een historisch keer punt zichtbaar in de “wereldwijde energiecrisis veroorzaakt door de Russische invasie van Oekraïne”. Het kan “de overgang naar een duurzamer en zekerder energiesysteem kunnen bespoedigen”, aldus het agentschap. Het IEA voorziet dat de bijdrage van (hernieuwbare) elektriciteit in de energiemix zal stijgen tot zo’n 50 procent tegen 2050.

Behalve de recente steunpakketten om huishoudens te ondersteunen in de energiecrisis ziet het IEA ook dat veel regeringen maatregelen nemen voor de langere termijn. Daarbij wijzend op de Amerikaanse Inflation Reduction Act, het Fit for 55-pakket en REPowerEU van de Europese Unie, en het Japanse Green Transformation (GX)-programma.

"Energiemarkten en -beleid zijn veranderd als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne, niet alleen voorlopig, maar de komende decennia", zegt IEA-directeur Fatih Birol. Voor het eerst zien de IEA-onderzoekers een piek in de vraag naar fossiele energie ontstaan, die in de tweede helft van dit decennium zelfs lijkt te gaan afvlakken.

“Zelfs met de huidige beleidsinstellingen verandert de energiewereld dramatisch voor onze ogen. Overheidsreacties over de hele wereld beloven dit een historisch en definitief keerpunt te maken naar een schoner, betaalbaarder en veiliger energiesysteem.”

Uit de World Energy Outlook 2022 wordt duidelijk dat de wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie zullen stijgen tot meer dan 2 biljoen dollar per jaar in 2030, een stijging van meer dan 50 procent. Dit is in het scenario van het huidige beleid.

Dit zou betekenen dat het aandeel van fossiele brandstoffen in de wereldwijde energiemix daalt van circa 80 procent tot net boven de 60 procent in 2050. De wereldwijde CO2-uitstoot daalt van 37 miljard ton per jaar naar 32 miljard ton in 2050. Dit zou een stijging van ongeveer 2,5 graden Celsius van de wereldwijde gemiddelde temperatuur tegen 2100 betekenen.

Het benadrukt volgens de IEA de noodzaak om nieuwe investeerders in hernieuwbare energie aan te trekken. Hoewel steeds meer regeringen er langetermijnbeleid op maken, ziet het IEA nog altijd een “zorgwekkende kloof” in het investeringsniveau tussen geavanceerde en opkomende economieën.

"Het is essentieel om iedereen aan boord te krijgen, vooral in een tijd waarin geopolitieke breuken op het gebied van energie en klimaat des te zichtbaarder zijn", stelt Birol.

“Dit betekent een verdubbeling van de inspanningen om ervoor te zorgen dat een brede coalitie van landen een aandeel heeft in de nieuwe energie-economie. De reis naar een veiliger en duurzamer energiesysteem verloopt misschien niet soepel. Maar de crisis van vandaag maakt glashelder waarom we door moeten gaan.”