Aandeel duurzame elektriciteit gestegen

07.03.2022 Joyce Beuken

Aandeel duurzame elektriciteit gestegen

In 2021 is er iets minder elektriciteit geproduceerd dan het jaar ervoor, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De productie middels hernieuwbare bronnen nam flink toe, terwijl het aandeel van fossiele brandstoffen juist flink daalde.

In 2021 was het aandeel door duurzame bronnen geproduceerde elektriciteit maar liefst 33 procent. Het jaar ervoor was dit aandeel nog 27 procent.

30 procent meer zon
De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen steeg in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 7 miljard kilowattuur (22 procent) naar 39,1 miljard kilowattuur. Het CBS zoomt verder in op welke middelen dit waarmaakten. “Zo steeg de productie uit zon met 30 procent naar 11,4 miljard kilowattuur, die uit wind met 17 procent naar 17,9 miljard kilowattuuren die uit biomassa met 23 procent naar 9,7 miljard kilowattuur. De gestegen elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen hangt grotendeels samen met de toegenomen capaciteit voor de productie uit zon (van 11,0 gigawatt in 2020 naar 14,3 gigawattin 2021) en wind (van 6,6 gigawattin 2020 naar 7,8 gigawatt in 2021)”, zo is te lezen op de website

Minder gas
Het aandeel dat afkomstig is uit fossiele bronnen daalde met 11 procent. Hierover schrijft Het CBS het volgende: “De productie nam in 2021 vergeleken met een jaar eerder met 9,1 miljard kilowattuur af naar 74,7 miljard kilowattuur, een daling van 11 procent. De productie van elektriciteit uit kolen steeg in 2021 met 6,9 miljard kilowattuur(72 procent) naar 16,5 miljard kilowattuur. De productie van elektriciteit uit aardgas daalde met 16,0 miljard kilowattuur (22 procent) naar 55,3 miljard kilowattuur.”

De toename van het aandeel hernieuwbare energie is deels te wijten aan de flinke verhoging van de prijs van aardgas. Aardgasgestookte centrales produceerden vanaf het tweede kwartaal van 2021 minder elektriciteit als gevolg van een prijsstijging van aardgas wereldwijd.