Met meer regie werken aan regionale energie-infrastructuur

18.07.2022 | Nieuws Simone Tresoor

Met meer regie werken aan regionale energie-infrastructuur

De energietransitie vraagt om intensieve samenwerking en gezamenlijke sturing. De samenhang tussen het energiesysteem, ruimtelijke ontwikkelingen en verduurzaming van industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit, is daarbij van belang.

Daarom werkten IPO, VNG, Netbeheer Nederland, het Nationaal Programma RES en de ministeries van EKZ en BZK gezamenlijk aan afspraken over het programmeren van regionale energie-infrastructuur. Op 30 juni 2022 stelden zij een handreiking op hoe de samenwerking binnen een provincie kan worden georganiseerd, schrijven Nationaal Programma RES en Netbeheer Nederland.

Werkorganisatie per provincie
Elke provincie krijgt een werkorganisatie waarin provincie, gemeenten en netbeheerder(s) plaatsnemen. Waar mogelijk of logisch wordt vanuit bestaande structuren en werkverbanden gewerkt. Hierdoor ontstaat beter inzicht in de energievraag, de mogelijkheden en beperkingen van het energiesysteem en in de benodigde energie-infrastructuur. Dit inzicht helpt provincies en gemeenten bij het maken van bestuurlijke keuzes: wat komt eerst en wat komt later?

In het voorjaar van 2023 wordt van iedere provincie een provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (PMIEK) verwacht. Het PMIEK bevat een prioritering van en plannen voor uitbreidingsinvesteringen van regionale energie-infrastructuur. Daarnaast bevat het afspraken over het borgen van de keuzes in investeringsplannen van netbeheerders en in het ruimtelijk beleid van provincies en gemeenten. Met de Rijksoverheid is er afstemming over de programmering van het nationale energiesysteem. Voor het nationale energiesysteem werkt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan het Nationaal Plan Energiesysteem (NPE), het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH) en het nationale Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK).

Nieuwe manier van samenwerken
Deze manier van samenwerken en samen sturen op energie-infrastructuur is nieuw en volop in ontwikkeling. Verschillende regio’s en provincies doen hier al wel ervaring mee op. Zo zijn de regio’s Noord Holland Noord, West-Brabant en Zeeuws Vlaanderen al gestart met het werken met het nieuwe sturingsmodel.

Ook op 30 juni 2022 is een nieuwe versie van het Groeidocument beschikbaar gekomen. Dit document kan behulpzaam zijn bij het opstarten en organiseren van het programmeringsproces in de provincie. Een regelmatige update van dit document is voorzien en zal op de website van de RVO geplaatst worden.

RESsamenwerkingenergiesysteemsturing

Bedrijvenregister

Agenda

Event: SVOLT ENERGY & BLUESUN SOLAR 1GWH STRAGETIC PARTNERSHIP AGREEMENT

1 oktober 2022 - 1 mei 2023
2020-10-01 00:00:00

Bluesun

Lees verder

Webinar: Introductie tot Solar Monkey

25 oktober 2022 - 30 april 2023

Solar Monkey

Lees verder

Event: Warmly Celebrate The Successful Maiden Voyage Of Bluesun Vessal

17 november 2022 - 8 juni 2023

Bluesun

Lees verder

Webinar: SolarEdge | Haal het maximale uit het SolarEdge monitoring platform

1 februari 2023
11:00

SolarEdge Technologies (Holland) B.V.

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu