Minister Adriaansens wil meer duidelijkheid scheppen voor mkb’ers

15.05.2024 Gijs de Koning

Minister Adriaansens wil meer duidelijkheid scheppen voor mkb’ers
©Univé

Demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens schreef in een update aan de Tweede Kamer over de verduurzaming van de middel- en kleinbedrijven in Nederland, dat er meer zicht moet komen op de manier waarop  subsidies en investeringen worden verdeeld over de bedrijven en welke steun waar heen gaat.

De brief aan de Tweede Kamer is de eerste update nadat Adriaansens zich vorig jaar ontfermde over het coördineren van de verduurzaming van het mkb. Adriaansens geeft aan dat “er een stevige financiële basis ligt ter ondersteuning van de verduurzaming van het mkb”, maar dat er meer duidelijkheid moet komen over waar de investeringen precies terechtkomen zodat er zorg voor kan worden gedragen dat de gehele mkb sector wordt ondersteund.

Adriaansens meldt in de brief een interdepartementale coördinatie op te zetten om er voor te zorgen dat de individuele mkb’er makkelijker de juiste ondersteuning weet te vinden. Hiervoor stelt Adriaansens gestart te zijn met het opstellen van een overzicht van alle programma’s en regelingen en bij betrokken organisaties, zoals MKB-Nederland en Ondernemend Nederland, te hebben gevraagd om te reflecteren op de bestaande programma’s.

Ook gaat het Actieprogramma Duurzaam Ondernemen van start. In dit actieprogramma zijn drie punten opgenomen: zorgen voor een goede dienstverlening voor de mkb’er vanuit de gemeente, informatie verspreiden over duurzaam ondernemen door gebruik te maken van het bestaande netwerk aan relaties dat een gemiddelde mkb’er al heeft en de communicatie vanuit het Rijk verbeteren.

Als laatste stelt Adriaansens dat er meer aandacht moet komen voor het uitwisselen van beschikbare energie op bedrijventerreinen door bijvoorbeeld het delen van restwarmte, materiaal en beschikbare ruimte.