Nederland en Brazilië gaan samen aan groene waterstof werken

12.05.2023 Jan de Wit

Nederland en Brazilië gaan samen aan groene waterstof werken
©TNO

Tijdens de World Hydrogen Summit hebben verschillende Nederlandse en Braziliaanse publieke en private partijen zich gezamenlijk gecommitteerd aan het driejarig programma Green Ports Partnership, dat meldt Rotterdam Partners. Onder andere minister-president Mark Rutte en Nederlandse en Braziliaanse staatshoofden waren bij het tekenen aanwezig. Hiermee bouwt Nederland verder aan zijn strategische rol als toekomstige groene waterstofhub.

Met het Green Ports Partnership gaan Nederlandse en Braziliaanse publieke en private partners samenwerken in een driejarig programma om samenwerking, ontwikkeling, logistiek en energieprojecten te verbeteren.

Internationale havens spelen een sleutelrol voor het transport en de opslag van waterstof als grondstof en energiedrager. Met name Rotterdam moet daarin een belangrijke rol gaan spelen voor de toekomstige Nederlandse economie.

Ondertekenaars zijn onder andere Havenbedrijf Rotterdam, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), TNO, Arcadis, Damen, Trans Hydrogen Alliance, Witteveen+Bos en verschillende Braziliaanse provinciale en stedelijke bestuurders, vertegenwoordigers van de Braziliaanse industrie en onderwijsinstellingen.