Netbeheerders stellen tijdsafhankelijke nettarieven voor bij ACM

17.11.2023 Jan de Wit

Netbeheerders stellen tijdsafhankelijke nettarieven voor bij ACM
©Netbeheer Nederland

Netbeheer Nederland heeft een voorstel ingediend bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor het aanpassen van het tariefsysteem voor grootverbruikers. Op piekmomenten zouden zij een hoger tarief krijgen en een lager tarief op de momenten dat het elektriciteitsnet minder wordt belast. De netbeheerders verwachten dat dit flexibel elektriciteitsgebruik zal gaan stimuleren en zo bijdragen aan het voorkomen van netcongestie.

Met tijdsafhankelijke tarieven voor grootverbruikers bepaalt het moment van het gebruik van het elektriciteitsnet de hoogte van het transporttarief. Dit moet grootverbruikers de prikkel geven om de drukke momenten van de dag te mijden omdat netcongestie weliswaar wijdverspreid is, maar alleen op enkele piekmomenten voor netproblemen zorgen. Dit leidt er echter wel toe dat veel nieuwe netaansluitingen moeten wachten totdat het net is verzwaard.

Er klinkt ook kritiek op het voorstel omdat niet alle grootverbruikers werken met bedrijfsprocessen die afgeschakeld kunnen worden op piekmomenten. Voor hun zou dit voorstel alleen hogere kosten betekenen.

Toezichthouder ACM zal het voorstel nu gaan beoordelen en eventueel bijstellen, voordat het wordt opgenomen in de Tarievencode elektriciteit. Voor maart 2024 verwacht de ACM een ontwerpbesluit ter marktconsultatie te publiceren.