Nu ook private netten verplicht tot congestiemanagement

20.02.2024 Evelien Schreurs

Nu ook private netten verplicht tot congestiemanagement
©Netbeheer Nederland

Tot nu toe waren alleen zakelijke afnemers verplicht om aan congestiemanagement te doen. Maar om het stroomnet minder te belasten verplicht toezichthouder Autoriteit Consument en Markt nu ook private netgebruikers om te helpen netcongestie te voorkomen.

Bij private netten gaat het vaak om een zonne- of windpark waarmee de eigenaar zelf een elektriciteitsnet heeft gemaakt. Vaak zijn daar verschillende zakelijke gebruikers op aangesloten. Dit soort netten worden ook wel gesloten distributie systemen (GDS) genoemd. Vanuit het ‘Codebesluit verplichte deelname GDS aan congestiemanagement’ zijn zij nu ook verplicht om aan congestiemanagement te doen.

Congestiemanagement houdt in dat leveranciers of afnemers helpen met het net minder te belasten door op piekmomenten minder energie aan te voeren of af te nemen. De verplichting om hier aan mee te doen geldt nu niet alleen voor aansluitingen op het publieke net, maar ook beheerders van private netten moeten deze flexibiliteit gaan leveren. Zo ontstaat er meer ruimte op het net en is er meer mogelijkheid voor nieuwe netaansluitingen.