Onderzoek TNO laat positieve effecten van steunmaatregelen energiearmoede zien

04.07.2023 Anne Agterbos

Onderzoek TNO laat positieve effecten van steunmaatregelen energiearmoede zien

TNO onderzocht de effecten van steunmaatregelen om energiearmoede tegen te gaan. Het onderzoek laat zien dat energiecoaches, renovaties, en witgoedregelingen een positieve impact hebben op het bestrijden van energiearmoede. Huishoudens die leven in energiearmoede gingen vooruit op de energierekening en hun sociale en mentale gesteldheid. Vooral renovaties en de inzet van energiecoaches hebben een positief effect op de portemonnee, het wooncomfort en de gezondheid van bewoners.

TNO onderzocht het effect van de maatregelen onder 1.224 huishoudens in energiearmoede. Er werd gekeken naar wooncomfort, fysieke gezondheid, energiekosten en verbruik, financiële zorgen en mentale gezondheid, verbondenheid en betrokkenheid in de wijk en duurzaam gedrag. Ongeveer de helft van de respondenten namen deel aan een steunmaatregel, deze huishoudens werden vergeleken met 536 huishoudens die niet aan een steunmaatregel deelnamen.

Energiekosten
Huishoudens die deelnamen aan een steunmaatregel rapporteren lagere energiekosten dan huishoudens die niet deelnamen aan een steunmaatregel, na renovatie betalen huishoudens gemiddeld 83 euro minder aan de energierekening. Een energiecoach scheelt maandelijks 23 euro op de energierekening en witgoedregelingen schelen 13 euro per maand. Vooral het vervangen van een koelkast blijkt een positief effect te hebben op de energiekosten.

Wooncomfort en gezondheid
Door renovaties stijgt het wooncomfort van huishoudens in energiearmoede. Bewoners van een gerenoveerde woning hebben minder last van kou, tocht en schimmel. Daarnaast zorgen energiebesparende maatregelen van energiecoaches en renovaties voor vermindering van luchtwegproblemen.

Meer beleid nodig
TNO meldt dat de maatregelen het probleem van energiearmoede slechts deels oplossen. Door de maatregelen verminderen de negatieve effecten van energiearmoede, maar ze verdwijnen niet volledig. TNO stelt daarom dat een gecombineerde aanpak waarschijnlijk nodig zal zijn.