SER: ‘Versnelling van de grondstoffentransitie noodzakelijk voor klimaatdoelen’

16.09.2022 Jan de Wit

SER: ‘Versnelling van de grondstoffentransitie noodzakelijk voor klimaatdoelen’
©SER

Hoe mensen nu omgaan met energie, grondstoffen en materialen leidt tot klimaatverandering, verlies van biodiversiteit en milieuproblemen. Om dit duurzaam op te lossen, moeten de energietransitie en de grondstoffentransitie samen worden aangepakt. Dat gebeurt nu nog onvoldoende, dat schrijft de Sociaal-Economische Raad (SER) in zijn verkenning Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor brede welvaart.

Het doel van de energietransitie is een CO2-neutraal energiesysteem in 2050. De grondstoffentransitie richt zich op een 100 procent circulaire economie in 2050. Beide transities hebben elkaars nodig om zelf verder te komen.

“Hoogwaardig hergebruik van grondstoffen en materialen, hoogwaardige inzet van biogrondstoffen en verduurzaming van internationale ketens zijn noodzakelijke voorwaarden voor beide transities. Samenhangend beleid is dus cruciaal”, concludeert Ed Nijpels, voorzitter SER-commissie duurzame ontwikkeling.

Volgens de SER moet Nederland daarom “radicaal efficiënter” omgaan met grondstoffen, materialen en producten. Hergebruik, reparatie en recycling van producten en materialen moeten de standaard worden. Daarbij leidt circulair grondstoffen- en materialengebruik tot minder afhankelijkheid van geopolitiek instabiele landen, zoals China of Rusland, aldus de SER.

Eerlijke transities
De SER wijst daarom op de noodzaak om de grondstoffentransitie samen met de energietransitie te versnellen. Met name de grondstoffentransitie moet meer gewicht krijgen.

Hiervoor zijn vier punten noodzakelijk vanuit het kabinet: stuur ook op (internationale) ketens, kom met een kabinetsbrede inzet op de grondstoffentransitie en een adequate uitvoeringsstructuur, stel een eigenstandig, concreet en afrekenbaar doel voor de grondstoffentransitie vast en presenteer een samenhangend beleidspakket.

Ten slotte wijst de SER erop dat de transities alleen haalbaar en houdbaar zijn wanneer ze ook rechtvaardig zijn. De raad vraagt daarom aandacht voor de inkomens en vermogens van mensen, de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden van werknemers en een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten.