Sinds 2007 niet meer zoveel bedrijfsopheffingen geweest

11.08.2022 Jan de Wit

Sinds 2007 niet meer zoveel bedrijfsopheffingen geweest

In het eerste halfjaar van 2022 zijn 76.000 bedrijven opgeheven, dat meldt het CBS. Sinds 2007 was dit aantal niet eerder zo hoog. In dezelfde periode vorig jaar ging het nog om bijna 52.000 bedrijfsopheffingen. Het aantal faillissementen nam iets toe, vergeleken met het eerste halfjaar van 2021, maar blijft historisch laag. Dat biedt mogelijkheden voor de zonne-energiesector.

Het aandeel opgeheven bedrijven in het eerste halfjaar van 2022 was met 3,6 procent even hoog als in 2020. In 2021 was dit aandeel met 2,7 procent iets lager.

Van alle bedrijfsopheffingen in het eerste halfjaar van 2022, betrof het in 84 procent van de gevallen een bedrijf met één werkzame persoon (64.000). Drie kwart van de opgeheven bedrijven was nog geen tien jaar actief en ruim een derde was drie jaar of korter actief.

Er werkten bijna 5.000 mensen bij een bedrijf dat failliet ging. Dit betekent dat er gemiddeld vijf werkzame personen bij een bedrijf werkten dat failliet ging.

Natuurlijk zijn al deze mensen niet zomaar in te zetten als bijvoorbeeld installateur, maar met bij- of omscholing kan dit een interessante groep zijn voor de energietransitie.

Lees ook: Wat gaat het Actieplan Groene en Digitale Banen voor het technisch personeelstekort betekenen?

Recentelijk schreven Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat, en Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, nog over de vorderingen van het aankomende Actieplan Groene en Digitale Banen. Daarin wezen zij expliciet naar de groep werkloze Nederlanders omdat daar nog een groot potentieel zit om het technisch personeelstekort op te lossen.