Steeds minder scholieren kiezen technisch vakkenpakket

03.05.2022 Simone Tresoor

Steeds minder scholieren kiezen technisch vakkenpakket

Steeds minder havisten en vwo’ers kiezen voor de technische schoolprofielen Natuur en Techniek (N&T) of Natuur en Gezondheid (N&G). Dat blijkt uit cijfers van Techniekpact, een platform voor het technisch onderwijs. En dit terwijl het aantal vacatures in de techniek en ICT in een rap tempo op loopt.

Waar in 2016/2017 nog 53.743 leerlingen vanuit havo/vwo voor een natuurprofiel kozen, waren dat er dit schooljaar nog maar 47.342. De terugloop kan voor een klein deel verklaard worden door leerlingendaling en grotendeels door terugloop van de keuze voor natuurprofielen. Binnen het voortgezet onderwijs is er alleen een lichtpuntje bij het vmbo. Vmbo laat een stabilisatie zien qua aandeel. 

Investeringen bij havo en vwo stokken
De situatie op de havo en het vwo staat in schril contrast met tien jaar geleden, toen het aantal leerlingen dat technische vakken op de middelbare school koos juist steeg, schrijft Trouw. Sinds 2005 investeerde de overheid veel in technisch onderwijs, zegt Beatrice Boots, directeur van platform Talent voor Technologie. “In de jaren die volgden, ontstonden veel aantrekkelijke vervolgopleidingen, bijvoorbeeld voor kunstmatige intelligentie. Scholen en het vervolgonderwijs werkten ook samen om leerlingen goed te laten doorstromen. Dat hielp.”

Maar die investeringen in havo/vwo stokten rond 2015. Terwijl op het vmbo de technische vakken wél actief aantrekkelijk gepresenteerd worden. Als we niet oppassen, zijn we op de havo en het vwo straks terug bij af. Er is aandacht en geld nodig.

De impact van de verminderde instroom zal enorm zijn
Jongeren met een technische profiel kunnen alle kanten op als zij voor een studie kiezen. Het probleem is dat dat andersom niet zo is. Mensen met een technische opleiding kunnen ook werken in een compleet andere baan. Maar iemand die niet geschoold is in hogere wiskunde, kan niet zomaar programmeren. Doorgroeien in de techniek kan eigenlijk niet. Als mensen willen doorstromen in de techniek, dan worden ze manager en verlies je weer een paar handen.

Nu de instroom stokt betekent dat over aantal jaar bij de gediplomeerden dezelfde dalende curve te zien zal zijn. De impact hiervan zal enorm zijn, aldus Thea Koster, voorzitter Nationaal Techniekpact. "Vier op de vijf banen die nodig zijn om de grote transities te realiseren (energie, digitalisering en woningbouw) bevinden zich in het domein techniek en ICT. Het kabinet heeft grootse plannen. Maar juist daar waar de plannen het grootst zijn, is er krapte."