Techniekbranches presenteren plan om technisch personeelstekort in te dammen

04.11.2022 Jan de Wit

Techniekbranches presenteren plan om technisch personeelstekort in te dammen
©Techniek Nederland

De techniekbranches (WENB, FME, Bouwend Nederland, Techniek Nederland en de MetaalUnie) hebben in samenwerking met VNO-NCW het Aanvalsplan Techniek opgesteld. Dit plan hebben ze gepresenteerd aan verschillende ministers uit het kabinet, en beoogt het tekort aan technisch geschoold personeel in te perken. Hiermee moeten de komende tien jaar flinke extra investeringen los worden gemaakt en moeten zo’n 60.000 vacatures structureel worden ingevuld.

Vanwege dit gebrek aan vakmensen in de techniek dreigt volgens de brancheverenigingen de energietransitie en woningbouwopgave spaak te lopen. Doel is om in korte tijd aan 60.000 technici te komen.

“Dit is écht een baanbrekend plan. Als technische branches slaan we de handen ineen om de tekorten terug te dringen”, stelt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland.

“Dankzij dit aanvalsplan kunnen we veel mensen een prachtig carrièreperspectief bieden. Bovendien helpen we ons land vooruit om een aantal grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen, zoals de energietransitie. Wij roepen het kabinet op om samen met ons snel aan de slag te gaan. De urgentie is nog nooit zo groot geweest.”

De samenwerkende branches hebben verschillende oplossingen uitgedacht om het structurele personeelstekort te verhelpen. Zo beschrijft men het verhogen van de instroom door bijvoorbeeld nieuwe doelgroepen aan te trekken.

“Het is echt vijf voor twaalf. Zonder onconventionele oplossingen loopt Nederland op tal van fronten letterlijk vast door het gebrek aan technici. Ik ben dan ook trots op deze branches die met concrete acties een trendbreuk willen realiseren”, zegt Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW.

“Ze kunnen dit niet alleen en hebben er ook de steun van bijvoorbeeld onderwijsinstellingen, overheden, O&O-fondsen en hun leden bij nodig. Ik nodig al die partijen uit om samen te zorgen dat het lukt, zodat de motor van de economie en de energietransitie kunnen blijven draaien.”

Ook het behouden van talent door carrièreswitches in de technieksector te faciliteren noemen ze als oplossing. Bovendien mikken ze op de versterking van het technisch onderwijs.

Het aanvalsplan is vanochtend voorgelegd aan de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.