Uitgewerkte maatregelen netcongestie en nieuwe netcapaciteitskaart

11.06.2024 Evelien Schreurs

Uitgewerkte maatregelen netcongestie en nieuwe netcapaciteitskaart

In een Kamerbrief beschrijft demissionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten de uitgewerkte plannen om netcongestie tegen te gaan. Daarnaast heeft ook Netbeheer Nederland een nieuwe capaciteitskaart gepubliceerd die meer inzicht moet bieden in (lokale) netcapaciteit.

In zijn brief aan de Tweede Kamer beschrijft Jetten de voortgang van het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN). Daarin worden maatregelen beschreven om het elektriciteitsnet sneller uit te breiden, het net beter te benutten en om meer inzicht te bieden in het elektriciteitsnet.

Jetten beschrijft de investeringen die zowel netbeheerders als het kabinet hebben gepland voor de komende jaren om te werken aan de capaciteit en flexibiliteit van het net. Hieronder vallen decentrale opwek en gebruik van energie, het monitoren van nettarieven en het opschonen van de wachtrijen.

Om op korte termijn ruimte te maken op het elektriciteitsnet zet Jetten in op een flexibiliteitsscan om ondernemers inzicht te bieden in de manier waarop zij flexibiliteit kunnen bieden aan energieleveranciers en wat hier een redelijke vergoeding voor is. Om de nodige maatregelen voor die flexibiliteit te kunnen nemen, wordt ook budget vrijgesteld.

Capaciteitskaart
Vandaag werd ook de nieuwe capaciteitskaart van Netbeheer Nederland gepubliceerd. Hierin is per gemeente te zien hoe lang de wachtrij voor een netaansluiting is en wat netbeheerders in die regio doen om netcongestie tegen te gaan. Per voedingsgebied geeft de kaart de aanwezige en benodigde transportcapaciteit en de wachtrij in aantal verzoeken en in vermogen. Dit laten zij zowel voor afname als teruglevering van elektriciteit zien.

Momenteel groeit de vraag naar netcapaciteit voor bedrijven die een grootverbruik aansluiting nodig hebben sneller dan dat er aanbod kan worden bijgebouwd door de netbeheerders. “op dit moment staan er 9.396 wachtenden op de lijst voor afname van elektriciteit (5.116 megawatt), en nog eens 7.539 op de wachtlijst voor teruglevering van elektriciteit (3.664 megawatt)”, meldt Netbeheer Nederland. Dat waren er 2.929 in 2023, tegenover 4.267 in 2020. Dit komt doordat er minder ruimte op het net is voor deze aansluitingen.

Vandaag wordt ook het uitvoeringsakkoord voor het verzwaren van regionale laag- en middenspanningsnetten. In dit akkoord maken Netbeheer Nederland, Bouwend Nederland en Techniek Nederland afspraken over energiebeheer in regio’s  op de langere termijn. Zij gaan bijvoorbeeld samen investeren in nieuwe technieken en porcessen zoals compacte aansluitmodules, stekkerbare middenspanning- en laagspanningsaansluitingen en de prefab meterkast.