World Economic Forum: 'Dit is waarom we nieuwe solar supply chains nodig hebben'

19.01.2023 Simone Tresoor

World Economic Forum:

De spectaculaire wereldwijde groei van zonne-energie, een van de drijvende krachten in de energietransitie, vraagt ​​om een ​​vergelijkbare toename van de productie van zonnepanelen. Dit is waar de sector nu staat - en wat we mogelijk moeten maken, schrijft het World Economic Forum.

Momenteel is meer dan 80 procent van de productie van zonnepanelen – in alle fasen – geconcentreerd in China, en dat cijfer zou binnenkort kunnen oplopen tot 95 procent voor enkele fundamentele componenten. Dit fenomeen is zo opvallend dat het Internationaal Energieagentschap (IEA) voor het eerst een volledig speciaal rapport over wereldwijde toeleveringsketens voor zonne-energie heeft geschreven.

De jaarlijkse extra PV-stroomoutput moet tegen 2030 minstens verviervoudigd zijn
De competitieve arbeidsmarkt van China, de beschikbaarheid van grondstoffen en het vermogen om schaalvoordelen te behalen, hebben het tot de duidelijke wereldwijde leider op het gebied van zonne-energie gemaakt. China's massale productie van panelen heeft de sterke wereldwijde groei van zonne-energie mogelijk gemaakt. Dit heeft de kosten verlaagd en het betaalbaarder gemaakt dan fossiele brandstoffen.

De Chinese zonnepanelenindustrie kan ondanks haar omvang niet op lange termijn voldoen aan de wereldwijde vraag: volgens het IEA moet de jaarlijkse extra PV-stroomoutput tegen 2030 minstens verviervoudigd zijn, willen we de netto nul-doelstelling tegen 2050 bereiken.

Innovatie en technologische excellentie maken het verschil
Buiten China werken andere landen en bedrijven hard om de wereldwijde toeleveringsketen voor zonne-energie te stimuleren, zodat we onze netto nul-doelen kunnen bereiken. In Sicilië, in Zuid-Italië, heeft een fabriek voor zonnepanelen zich sinds 2010 door een combinatie van voortdurende innovatie en productie gepositioneerd als leider op het gebied van hernieuwbare energie. Dit alles dankzij een investering van zo'n 600 miljoen euro, waarvan 118 miljoen euro afkomstig is van het Europees Innovatiefonds voor grootschalige projecten. 3Sun wordt een gigafabriek.

Technologische innovatie heeft een sleutelrol gespeeld bij het verhogen van de efficiëntie van zonnepanelen tot niveaus die voorheen als onmogelijk werden beschouwd. Er is niet alleen een milieuvoordeel voor de energietransitie, maar ook een concurrentievoordeel voor fabrikanten. Met andere woorden, innovatie en technologische excellentie kunnen het verschil maken.

Als dat de eerste les is die we kunnen leren, dan gaat de tweede over het belang van internationale samenwerking. Deze gigafabriek begon met Japanse technologie. Vervolgens ontwikkelde het HJT-panelen met het Franse CEA-INES en werkt het nu samen met Italiaanse onderzoeksinstituten aan de tandemcel.

Zonnetechnologie moet nu worden opgeschaald. We hebben veel meer gigafabrieken nodig. Dit kan worden bereikt door middel van internationale partnerschappen en nationale fondsen.

Circulariteit
We moeten gehoor geven aan de aanbevelingen van het IEA voor het stimuleren van investeringen met belastingvoordelen, het toewijzen van middelen voor technologisch onderzoek en het aannemen van strenge regelgeving ten gunste van de circulaire economie. We moeten materialen recyclen en apparaten en componenten produceren die vanaf de ontwerpfase zijn bedacht met het oog op hergebruik. Hierdoor zal de behoefte aan grondstoffen verminderen.

Als deze suggesties worden genegeerd, zouden entiteiten als 3Sun het risico kunnen lopen slechts individuele geïsoleerde gevallen te zijn: ze zouden technologisch geavanceerd kunnen zijn, maar ze zouden weinig wereldwijde impact hebben. Op deze manier zou de energietransitie eronder lijden, niet alleen vanwege de eerder genoemde risico's, maar ook omdat het tempo van technologische innovatie zou vertragen.

Als er talloze gigafabrieken zouden worden gebouwd, zou zonne-energie over de hele wereld kunnen blijven groeien en zo een essentiële bijdrage kunnen leveren aan de bescherming van het milieu.