Zonnecentrale op het dak van HAK dankzij samenwerking met Groendus en Rabobank

03.06.2022 Kenneth Nwosu

Zonnecentrale op het dak van HAK dankzij samenwerking met Groendus en Rabobank

Het dak van de productielocatie van HAK zal plaats gaan bieden aan 4.380 zonnepanelen met een vermogen van bijna 2.000 kilowattpiek. Een verbruik vergelijkbaar met dat van ongeveer 750 huishoudens. En dat in een congestiegebied. Samenwerking met Groendus en Rabobank maakt de transitie mogelijk. 

De locatie van HAK in Giessen kan niet profiteren van teruglevering van overcapaciteit van zonnepanelen aan het net. Dit is echter vaak de problematische factor in een businesscase voor PV. De case voor HAK kon toch sluitend gemaakt worden door het delen van risico’s. Solar365 sprak over de samenwerking met Gerhard van de Lagemaat, directeur projecten en solar bij Groendus. 

Over Groendus
Op 2 juni maakte Groendus de samenwerking bekend. Groendus investeert in de zonnecentrale op het dak van de locatie in Noord-Brabant. HAK zal hiervoor een maandelijkse leasevergoeding betalen. Hierbij zal tenminste 80 procent van de opgewekte energie vergoed worden. Dit biedt de nodige zekerheid voor Rabobank om het project te financieren. Zo laat HAK zich niet ontmoedigen door netcongestie in de wens te verduurzamen.

“Wij helpen onze klanten verduurzamen naar, uiteindelijk, het gebruik van 100 procent duurzame energie. Wij matchen productie en afname op uurbasis: De energie die je verbruikt is dan ook op dat moment daadwerkelijk duurzaam opgewekt. Momenteel hebben we ongeveer 330 projecten online waarin wij hebben geïnvesteerd en die wij zelf exploiteren. We hebben twee meetbedrijven overgenomen. Dat zien we als een belangrijke toevoeging. Voor de energietransitie is data immers cruciaal", stelt Van de Lagemaat.

"Het is een volatiele markt dus moet je op metingen en data kunnen sturen. Tot slot hebben een bedrijf overgenomen dat gericht is op energiemonitoring, dat naast verrichten van monitoring en geven van advies ook een Energiemarktplaats had. Daarin kunnen producenten direct gekoppeld worden aan afnemers op basis van directe contracten. Zonder dat hier een externe energieleverancier tussen zit. “

Ook is Groendus simpelweg op zoek naar meer oppervlakte om van PV te voorzien, terwijl er bedrijven zijn die willen verduurzamen en oppervlak hebben, maar niet weten hoe dit aan te pakken.

“Onze focus ligt met solar op dakprojecten omdat wij bedrijven willen helpen verduurzamen. Wij kijken ook vooral naar dubbele gebruiksfuncties van ruimtes. Wij hebben bijvoorbeeld ook systemen op carports, geluidswallen, maar ook op de oude vuilnisbelt de Bavelse Berg.”

Op zoek naar flexibiliteit
Groendus wil onder die marktplaats steeds meer sturen. Als er op de ene plek zon over is, op welke ander plek kan het verbruik worden opgeschaald?

"Door bijvoorbeeld een batterij te laden, koelmachines, warmtepompen of andere apparatuur aan te sturen. Je bent op zoek naar flexibiliteit. Als je bijvoorbeeld een bedrijventerrein hebt en dat kunt balanceren achter de centrale aansluiting, het tussenstation van dat terrein, dan los je daarmee ook een groot deel van het probleem met congestie op. Dat doen wij nu nog niet op grote schaal. We onderzoeken het in een aantal pilot projecten. Op individuele assets doen we dat wel al."

Het zal ook geen kleine opgave zijn. Zo’n heel terrein aanpakken vereist immers een bepaalde infrastructuur. Hoe meer bedrijven aangesloten, hoe groter de voordelen. Hoe schaalt Groendus dat op?

“Dat is complex, daarom is het meest voor de hand liggend om te beginnen op plaatsen waar netcongestie is. Daar kunnen we dan met stakeholders samen kijken wat mogelijk is door slimme onderlinge afstemming. Daarin moet je partijen meekrijgen. Het gaat verder dan techniek. Op- en afschakelen van componenten dat kunnen we in Nederland wel, maar het gaat er ook om hoe we al die afspraken vastleggen. Wij denken dat onze Energiemarktplaats daar een goede dienst voor is."

Het dak van HAK
Een mooie brug naar het dak van HAK. Het project is dus mogelijk door het delen van risico van capaciteit die niet aan het stroomnet geleverd kan worden. Wat gebeurt er nu op een zonnige dag met die overcapaciteit?

“Die wordt op dit moment ‘gesmoord’. De omvormers worden omlaag geschakeld op het moment dat de productie hoger is dan het verbruik. Dat is ongeveer 20 procent van de capaciteit die we kunnen leveren. Wel zijn we aan het kijken hoe we het verbruik van HAK kunnen afstemmen op dit soort momenten van hoge productie. Dan lever je nog steeds niets terug aan het net, maar verbruik je wel meer van de eigen groene stroom. 

Technisch kan dit allemaal al. Ook wanneer een klant zelf zou investeren. Wij voorzien nu een financiële oplossing. Banken willen al die onzekerheden over capaciteit en teruglevercapaciteit gedekt hebben. Dat hebben we nu dus opgelost met de zekerheid dat HAK 80 procent van de capaciteit zal afnemen. Wij als Groendus Holding geven daar nog een extra garantie op richting de bank. Dan heeft de bank genoeg zekerheid om het te financieren en daarom heeft Rabobank dan ook ja gezegd."