Aantal laadpunten opnieuw sterk gegroeid

26.04.2024 Jan de Wit

Aantal laadpunten opnieuw sterk gegroeid
©Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Het aantal laadpunten in Nederland is eind maart 2024 uitgekomen op 674.000, een groei van ruim 30 procent ten opzichte van een jaar eerder, dat blijkt uit de Voortgangsrapportage 2023 van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). De landelijke dekking komt dit jaar voor het eerst boven de 80 procent uit en groeit nog altijd met een kleine 2.000 per maand.

Hoewel de snelheid waarin laadpunten worden geplaatst vrij hoog ligt, vindt de NAL dat het tempo nog hoger moet komen te liggen. “We liggen tot op heden op koers. De toename van het aantal laadpunten heeft de forse groei van het aantal elektrisch auto’s goed kunnen bijbenen. Het tempo waarin we laadpunten plaatsen is in 2023 tot een record gestegen van ruim 1.900 nieuwe laadpunten gemiddeld per maand”, aldus voorzitter Gerben-Jan Gerbrandy.

“Het tempo moet de komende jaren fors omhoog om de verwachte groei van elektrisch vervoer de komende periode bij te houden. Naast uitbreiding van het aantal laadpunten is het slimmer benutten van de capaciteit van het netwerk van cruciaal belang, om te voorkomen dat we achterop raken.”

Ook de landelijke dekkingsgraad van het laadnetwerk is flink gestegen: van 71 procent vorig jaar naar 80 procent nu. Toch zijn er landelijk nog enkele ‘witte vlekken’ waar nog geen publieke laadpunten op loopafstand beschikbaar zijn, wat het streven van de NAL is.

Daarbij verschilt de verhouding tussen publiek en thuis laden sterk per regio. In stedelijk gebied beschikken huishoudens namelijk minder vaak over een eigen oprit of parkeerplaats waar een laadpunt geïnstalleerd kan worden en zijn zij op de publieke laadinfrastructuur aangewezen. In de landelijke regio’s kan 82 procent van de EV-rijders daardoor thuis laden, tegen een landelijk percentage van 67 procent.

Slim laden wordt de grootste uitdaging voor de komende jaren. Netcongestie zet voor alle sectoren een rem op de verduurzaming en de mobiliteitssector is hierop geen uitzondering. Sterker nog, niet slimme laders verergeren de netproblemen. Slim laden kan door middel van vraagsturing en tijdelijke opslag de netproblemen verminderen, maar vindt in slechts 3,9 procent van de publieke laadsessies plaats.

Een ander probleem voor EV-rijders – dat aan bovenstaande zou kunnen bijdragen – is volgens de NAL een gebrek aan prijstransparantie. In zijn Laadonderzoek 2023 constateert de NAL dat ongeveer de helft van de elektrische rijders vaak niet of nooit de prijs weet bij een openbare laadpaal. Uit de Benchmark Prijstransparantie 2023 van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur blijkt dat dat de prijstransparantie achteruit gaat.

“Het gebrek aan prijstransparantie is voor de NAL een reden voor zorg. Vertrouwen van consumenten is essentieel voor de grootschalige overstap naar elektrisch rijden”, stelt Gerbrandy. “Prijstransparantie geeft vertrouwen aan elektrisch rijders en bevordert concurrentie. De noodzaak voor transparantie wordt alleen maar groter. De beweeglijke energiemarkt en uiteenlopende laadtarieven verhogen het belang van prijstransparantie. Daarnaast zullen in de komende jaren dynamische prijzen en slim en bi-directioneel laden een goed inzicht in laadprijzen vragen.”