Energiehubs op bedrijventerreinen kunnen forse CO2-reductie opleveren

30.10.2023 Brendan Hadden

Energiehubs op bedrijventerreinen kunnen forse CO2-reductie opleveren

Een onderzoek van Royal HaskoningDHV, in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en Programma Verduurzaming Bedrijventerreinen (PVB Nederland), concludeert dat samenwerkingen op bedrijventerreinen vier tot zes megaton extra CO2-uitstoot kunnen reduceren in 2030. Zogeheten ‘energiehubs’ waar bedrijven opwek en afname op elkaar afstemmen, kunnen bijdragen aan verduurzamingsdoelen, de productie van schone elektriciteit en meer elektrische logistieke laadpunten.

Energiehubs zijn plekken waar verschillende opwekkers en afnemers met elkaar in contact staan en hun activiteiten op elkaar afstemmen. Hierdoor kan er energie worden bespaard en kan netcongestie worden tegengegaan door piekbelasting te spreiden.

Een veelgehoord voorbeeld van ergens waar energiehubs potentie hebben zijn bedrijventerreinen. De NVDE schrijft dat veel bedrijventerreinen worstelen met het verduurzamen van hun bedrijfsvoering en worden beperkt doordat ze geen aansluiting op het elektriciteitsnet kunnen krijgen. Als meerdere bedrijven in een gebied hun processen op elkaar afstemmen kunnen er weer stappen gemaakt worden, aangezien er efficiënter gebruik wordt gemaakt van de bestaande infrastructuur.

NVDE-voorzitter Olof van der Gaag en PVB-programmamanager Richard Kleefman concluderen: “Werken met energiehubs kan echt het verschil maken bij het verduurzamen van bedrijventerreinen. Laten we er snel mee aan de slag gaan.”

4 tot 6 megaton emissiereductie
Om er precies achter te komen wat de potentie van energiehubs is lieten de NVDE en PVB Nederland een onderzoek uitvoeren door advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Uit het onderzoek blijkt dat de potentie groot is: Royal HaskoningDHV schat in dat een energiehub-benadering bij 350 grotere, energie-intensieve bedrijven kan leiden tot vier tot zes megaton CO2-reductie in 2030, oftewel 3 tot 4 procent ten opzichte van onze huidige totale emissies.

Die reductie zit in een aantal voordelen van energiehubs. Bedrijven zouden bepaalde processen kunnen elektrificeren, waar dat eerst niet kon vanwege de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet. Ook kan er meer opwekcapaciteit uit zon en wind worden geplaatst en kunnen logistieke centra meer elektrische laadpunten installeren voor hun wagenpark.

Nationaal beleid nodig?
Het onderzoek wijdt ook aandacht aan het beleid dat nodig is om energiehubs te laten werken. De NVDE noemt zo onder andere een gezamenlijke verduurzamingsagenda per terrein, die aansluit bij regionale ontwikkelingen. Maar er zou ook landelijk beleid nodig kunnen zijn, om bedrijven de investeringszekerheid te geven die ze nodig hebben om energiehubs te creëren.

De NVDE noemt een aantal mogelijke beleidsmaatregelen die zouden kunnen helpen. Zo kunnen bedrijven een beloning krijgen voor extra CO2-reductie door middel van een energiehub, of kan de vergunningsprocedure worden vergemakkelijkt. Ook zouden bedrijven betere toegang kunnen krijgen tot informatie over het elektriciteitsnet op hun terrein. Tot slot zouden alle ondersteunende regelingen voor energiehubs kunnen worden gebundeld, in plaats van afzonderlijk aangeboden.