Europees Parlement maakt bezwaar tegen opnemen kernenergie in EU-taxonomie

14.06.2022 Jan de Wit

Europees Parlement maakt bezwaar tegen opnemen kernenergie in EU-taxonomie

Leden van het Europees Parlement hebben bezwaar gemaakt tegen het opnemen van kernenergie en aardgas in de Europese taxonomie. Tijdens de plenaire vergadering van 4 tot en met 7 juli zal het gehele Parlement haar definitieve oordeel vellen over de lijst van ecologisch duurzame economische activiteiten.

Europese Parlementsleden die deel uitmaken van de Economische en Monetaire Commissie en de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid hebben bezwaar gemaakt tegen de opname van kernenergie en aardgas.

Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben tot 11 juli 2022 om te beslissen of ze hun veto uitspreken tegen het voorstel van de Commissie. Als een absolute meerderheid van de Europarlementariërs (353) bezwaar maakt tegen het voorstel van de Commissie, zal die het voorstel moeten intrekken of wijzigen.

Enkele maanden geleden was het juist de Europese Commissie die kernenergie en aardgas definitief opnamen in hun wetsvoorstel voor de nieuwste versie van de Europese taxonomie. Volgens de Europese Commissie kunnen aardgas en kernenergie een rol spelen als transitiemiddel richting volledig hernieuwbare energie in 2050. Het Europees Parlement heeft hier nu een stokje voor gestoken.

Lees ook: Kernenergie en aardgas definitief in wetsvoorstel EU-taxonomie

Door beide energievormen nu als groen te bestempelen hoopte de Commissie de weg vrij te maken om meer investeringen aan te spreken. Een investering die groen is, is aantrekkelijker voor investeerders, zo is de gedachte. Uit de Fit for 55-suggestie bleek al dat de Europese Commissie tot en met 2030 vooral wil inzetten op een sterk verminderde CO2-uitstoot vanuit kolen.

De Europarlementariërs erkennen de rol van nucleair en fossiel gas bij het garanderen van een stabiele energievoorziening tijdens de overgang naar een duurzame economie. Zij zijn echter van mening dat de technische screeningnormen die de Europese Commissie voorstelt onvoldoende zijn.