Huren van zonnepanelen loont pas na tien jaar

31.10.2023 Anne Agterbos

Huren van zonnepanelen loont pas na tien jaar
© Groene Zaken

In een recent onderzoek vergeleek Zonneplan het verschil in opbrengsten tussen het huren en kopen van zonnepanelen. Uit de resultaten blijkt dat huren nog aantrekkelijk is zolang de salderingsregeling geldt, maar met de afloop van de salderingsregeling is het huren van zonnepanelen minder aantrekkelijk.

De berekening van Zonneplan laat zien dat wanneer je rekent vanaf 2024, het huren van zonnepanelen in de eerste drie jaar voordelig is, en daarna pas na negen jaar weer. Wanneer je tussen 2028 en 2037 stopt met het huren van zonnepanelen kan het verlies oplopen tot 1.600 euro. Na 2037 is het huren van zonnepanelen weer lucratief.

Zonneplan berekende ook de kosten en baten van het kopen van zonnepanelen met een duurzaamheidslening. Uitgaande van een kilowattuurprijs van 35 cent en een aanschafprijs van 6.300 euro voor tien zonnepanelen, bespaart de consument daarmee tot 2037 3.294 euro aan energiekosten.