Jetten zegt ontwikkeling Routekaart Energieopslag toe

04.10.2022 Max Muller

Jetten zegt ontwikkeling Routekaart Energieopslag toe

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, zal de Tweede Kamer begin 2023 een routekaart opsturen voor energieopslag. Dat heeft de minister aan woordvoerder van betrokken belangenverenigingen beloofd tijdens het debat van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat.

D66-Kamerlid Raoul Boucke vroeg de minister tijdens het debat om deze routekaart. Deze zou volgens het Kamerlid nodig zijn om de problemen rondom het steeds voller wordende stroomnet het hoofd te bieden. Jetten betoonde zich bereidwillig om zich in te spannen voor een dergelijke routekaart.

“De branchevereniging Energy Storage NL heeft mij eerder een aantal actiepunten aangereikt. Ik ben nu intensief aan het kijken hoe we dat verder kunnen oppakken. Ik verwacht dat ik die Routekaart Energieopslag begin volgend jaar met de Tweede Kamer kan delen.”

Lees ook: Kabinet mikt op moonshots met lancering strategie batterijsystemen

De toezegging komt kort nadat het gerelateerde rapport Nationale Actieagenda Batterijsystemen gepubliceerd is. Energy Storage NL zegt in een reactie blij te zijn met de komst van de route. “Met een routekaart verwachten we dat er meer duidelijkheid ontstaat over de inzet van energieopslag in het energiesysteem en de route voor verschillende opslagvormen om dit doel vervolgens te bereiken.”