Nationale duurzame energiedoelstelling voor 2023 gerealiseerd

10.06.2024 Asma Lgamawi

Nationale duurzame energiedoelstelling voor 2023 gerealiseerd
©Zonneplan

Het duurzame energieaandeel vertegenwoordigde in 2023 17 procent van het totale energieverbruik in Nederland met 308 petajoule, terwijl het totale energieverbruik met 2 procent daalde tot ruim 1 1.800 PJ. Duurzame energiebronnen door windmolens en zonnepanelen zijn volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek met respectievelijk 25 en 17 procent gestegen ten opzichte van 2022.

Zonne-energie groeide in 2023 met 17 procent ten opzichte van 2022 tot 73 petajoule, waarvan het geïnstalleerde zonnevermogen steeg tot 24 gigawatt, een stijging van 24 procent - zelfs in het licht dat 2023 minder zonnig was dan 2022.

Windenergie is in 2023 met 25 procent toegenomen ten opzichte van 2022 tot 96 petajoule, waarvan 57 petajoule werd geproduceerd door windmolens op land en de resterende 39 procent door windmolens op zee. Dit kwam vooral door het plaatsen van meer windmolens in Flevoland, Noord-Brabant en Zeeland en vooral op zee waarbij de productiecapaciteit in 2023 4 gigawatt bedroeg, een stijging van 55 procent terwijl de productiecapaciteit van windmolens op land met 10 procent toenam naar 7 gigawatt vergeleken met 2022.

Ook de totale verwarmingscapaciteit eind 2023 door warmtepompen bedroeg bijna 16 gigawatt, een stijging van 22 procent ten opzichte van een jaar eerder, waarbij de totale hoeveelheid gewonnen warmte met 26 procent toenam tot bijna 26 petajoule in 2023 ten opzichte van 2022.

Het grootste deel van de hernieuwbare energie kwam met 106 petajoule uit biomassa, ondanks dat het gebruik daarvan in 2023 met 3 procent daalde ten opzichte van 2022. De hoeveelheid hernieuwbare energie uit biomassaketels voor de opwekking van elektriciteit bij bedrijven is sindsdien echter met 61 procent toegenomen. meer biomassa voldoet nu aan de Europese duurzaamheidscriteria.