Verplichte registratie voor thuisbatterijen

08.05.2024 Asma Lgamawi

Verplichte registratie voor thuisbatterijen

Eigenaren van thuisbatterijen tot 1 megawatt moeten deze vanaf 7 mei 2024 verplicht registreren op energieleveren.nl, meldt Netbeheer Nederland. Energieleveren.nl werd al gebruikt voor het aanmelden van zonnepanelensystemen met de mogelijkheid om aan te geven dat er een batterijsysteem aanwezig was bij de installatie.

Netbeheer Nederland wijst naar de Europese verordening “requirements for generators” (RfG) en “Demand Connection Code” (DCC), als rede van de aanpassing. Deze verordeningen stellen namelijk strengere eisen aan het verkrijgen van inzicht op decentrale installaties. Netbeheerders krijgen hierdoor meer inzicht in de belasting van het elektriciteitsnet.

Thuisbatterijen die al eerder geregistreerd werden op energieleveren.nl met het vinkveld “opslag aanwezig” worden de komende tijd door netbeheerders aanschreven om te controleren of daadwerkelijk sprake is van een thuisbatterij. Als dit het geval is zullen de huishoudens worden verzocht om de thuisbatterij via de nieuwe methode te registreren op energieleveren.nl