Coalitieakkoord: 'Meer energieonafhankelijkheid en eigen duurzame energieproductie'

16.05.2024 Evelien Schreurs

Coalitieakkoord:

Om in de energievoorziening minder afhankelijk te worden van het buitenland en leveringszekerheid te kunnen bieden, gaat het nieuwe kabinet inzetten op het produceren van meer duurzame energie in Nederland, kerncentrales en gaswinning op de Noordzee. Dat blijkt uit het gepresenteerde coalitieakkoord. In principe behoudt het nieuwe kabinet het huidige klimaatbeleid: “Alleen als we de doelen niet halen, maken we alternatief beleid.”

In het coalitieakkoord wordt benoemd dat Nederland te afhankelijk is van onbetrouwbare landen wat betreft leveringszekerheid van energie. De energietransitie moet zich daarom richten op een meer onafhankelijke energievoorziening in Nederland, onder andere door meer duurzame energie te produceren in eigen land. Dit zou niet alleen bevorderlijk zijn voor het klimaat, maar ook voor economische groei.

In de budgetaire bijlage van het hooflijnenakkoord staat dat de salderingsregeling voor kleinverbruikers wordt afgeschaft. In 2027 wordt de regeling in één keer afgeschaft. 

Voor de opwek van groene energie worden windmolens zo veel mogelijk op zee geplaatst in plaats van op land. Ook zijn er plannen voor kernenergie: “De kerncentrale in Borssele blijft open; de bouw van twee kerncentrales wordt doorgezet. Daarnaast komen er twee extra kerncentrales, waarbij ook de mogelijkheden voor meerdere kleine centrales worden betrokken.”

Ook netcongestie krijgt aandacht in het akkoord: “Het oplossen van netcongestie krijgt voorrang, waarbij de regie bij het kabinet ligt, onder andere als het gaat om (her-)prioritering van wie wanneer op het net wordt aangesloten.”

De subsidie voor de aanschaf van elektrische voertuigen wordt per 2025 afgeschaft: “De elektrische rijder gaat eerlijk bijdragen, om de opbrengsten op de lange termijn houdbaar te houden.” Vanuit het Klimaatfonds worden innovaties in technologieën zoals het afvangen en opslaan van CO2 en groene waterstof bevorderd. Verder wordt de aangekondigde verhoging van de nationale CO2-heffing teruggedraaid.