Een batterij van batterijen, zo maken we thuisbatterijen relevanter voor het net

03.10.2023 Paul Schellekens

Een batterij van batterijen, zo maken we thuisbatterijen relevanter voor het net

In Nederland winnen thuisbatterijen aan populariteit. Huishoudens zien de voordelen van het optimaliseren van hun eigen zonne-energiegebruik, vooral nu energieleveranciers zoals VandeBron en Eneco maatregelen treffen tegen overschotten aan zonne-energie die terugvloeien naar het net. Met de afbouw van de salderingsregeling op de horizon wordt het gebruik van thuisbatterijen al snel rendabel voor de gemiddelde huishouding. Maar er is meer potentie.

Door de energie van zonnepanelen overdag op te slaan in thuisbatterijen en deze 's avonds te gebruiken, verminderen huishoudens hun afhankelijkheid van het elektriciteitsnet, wat de druk op het lokale energienet verlicht. Dit minimaliseert schommelingen in zowel elektriciteitsvraag als -aanbod. Hoewel dit helpt om lokale problemen op te lossen, is het op zichzelf niet voldoende om de volledige potentie van thuisbatterijen te benutten voor een versnelde energietransitie.

Een netwerk van thuisbatterijen
Individuele thuisbatterijen hebben beperkte capaciteit en kunnen daardoor niet zelfstandig deelnemen aan diensten die het elektriciteitsnet ontlasten. Echter, door thuisbatterijen te verbinden en als een netwerk te laten samenwerken, ontstaat een krachtige oplossing. In dit scenario sluiten huishoudens zich aan bij een netwerk van andere thuisbatterijgebruikers, die bereid zijn om hun energieopslagsystemen centraal te beheren via een virtuele energiecentrale.

Deze virtual power plants (VPP's) zijn een belangrijke stap voor de energietransitie. Ze bieden huishoudens niet alleen de kans om hun energiekosten te verlagen, maar ook om onafhankelijker te worden van grijze stroom tijdens piekmomenten in de vraag.

Tijdens periodes van hoge energievraag optimaliseert een aggregator op afstand de output van het netwerk van thuisbatterijen met behulp van een cloudgebaseerd platform. Hierdoor blijft het elektriciteitsnet stabiel en behoudt het de juiste frequentie. Deze balanceringsdienst speelt een cruciale rol in het handhaven van de elektriciteitsfrequentie.

Samen het elektriciteitsnet balanceren
Balanceringsdiensten zoals de frequency containment reserve (FCR) houden de netfrequentie stabiel. De FCR is een snel reagerend mechanisme dat binnen enkele seconden ingrijpt bij afwijkingen in de frequentie. Het past de elektriciteitsproductie of -consumptie in een regio aan om de frequentie weer binnen de gewenste grenzen te brengen. Dit proces staat bekend als 'primaire controle reserve' en is het eerste verdedigingsmechanisme om te reageren op onverwachte veranderingen in het elektriciteitsnet, wat zorgt voor een stabiele stroomvoorziening.

Voor het leveren van deze balanceringsdiensten biedt TenneT contracten waarbij de aggregator wordt gecompenseerd voor de beschikbaar gestelde capaciteit. Een deel van deze compensatie kan worden teruggegeven aan de huishoudens die hun thuisbatterijen ter beschikking stellen. Hierdoor worden thuisbatterijen financieel nog interessanter. Het minimumvermogen van 1 megawatt is echter een vereiste voor deelname, wat betekent dat individuele thuisbatterijen niet aan deze eisen kunnen voldoen, maar een cluster van thuisbatterijen wel.

Bij Accuselect streven we ernaar om thuisbatterijen optimaal te benutten. We focussen op de juiste dimensionering voor specifieke toepassingen en zorgen ervoor dat de systemen klaar zijn om balanceringsdiensten aan te bieden zodra er voldoende opslagcapaciteit in Nederland beschikbaar is. We werken met bewezen batterijtechnologieën, zoals die van sonnen en GivEnergy, die hun succes al hebben bewezen in landen als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Door thuisbatterijen slim in te zetten, kunnen we niet alleen de financiële voordelen voor klanten vergroten, maar ook een cruciale bijdrage leveren aan het stabiliseren van het elektriciteitsnet en daarmee ruimte creëren voor een versnelde energietransitie.