Europese solarindustrie waarschuwt tegen importtarieven

02.10.2023 Brendan Hadden

Europese solarindustrie waarschuwt tegen importtarieven

SolarPower Europe, belangenvertegenwoordiger van de PV-sector in Brussel, waarschuwt beleidsmakers dat importtarieven negatieve gevolgen kunnen hebben voor de installatie van zonnestroomvermogen. De oproep komt als reactie op een bericht dat de Duitse regering maatregelen overweegt om de PV-industrie te beschermen tegen de lage prijzen wereldwijd.

Het afgelopen jaar heeft de prijs van modules scherp zien dalen en de afgelopen maanden is de vraag naar zonnepanelen flink afgenomen. Eerder waarschuwde SolarPower Europe al dat Europese PV-fabrikanten bescherming nodig hadden; nu voegt het toe dat importtarieven niet de oplossing zijn.

Gunter Erfort, bestuursdirecteur bij SolarPower Europe en CTO bij Meyer Burger, schrijft: “Tarieven zijn geen goed antwoord voor de huidige uitdagingen voor de Europese solarindustrie. Er zijn betere en vooral snellere maatregelen om Europese solarproductie te stimuleren: in plaats van de gehele industrie te straffen met tarieven, moeten we installaties afkomstig van weerbare Europese productie stimuleren.”

De oproep komt vlak na een bericht van Reuters dat de Duitse overheid verschillende maatregelen (waaronder importtarieven) overweegt te implementeren om PV-fabrikanten te beschermen. Crux van het probleem is een daling in de vraag en een enorm aanbod goedkope Chinese zonnepanelen op de markt. Europese fabrikanten die niet tegen dezelfde lage prijzen kunnen produceren riskeren ten onder te gaan.

Belonen industrie in plaats van importtarieven
Hoewel er dus gehoor wordt gegeven aan de eerdere oproep van SolarPower Europe, loopt de keuze om importtarieven mee te nemen in de overwegingen dus tegen weerstand uit de sector op. In de oproep verwijst de SolarPower Europe naar een eerdere periode waarin de EU importtarieven voor PV hanteerde, en de negatieve gevolgen daarvan voor de installatie van zonnestroomvermogen.

SolarPower Europe geeft de voorkeur aan maatregelen die Europese fabrikanten stimuleren en belonen. Zo noemen ze het opzetten van een ‘Solar Manufacturing Bank’, die fabrikanten een bepaalde prijs zou garanderen voor de panelen die ze produceren.