‘Faillissementen onder installateurs lopen op’

27.11.2023 Brendan Hadden

‘Faillissementen onder installateurs lopen op’

Veel installateurs lijden onder de ingestorte vraag in de residentiële markt voor zonnepanelen, volgens een onderzoek van Het Financieele Dagblad (FD) en Company.info. Volgens het FD zijn “zeker 25 bedrijven in de zonnepanelenbranche” dit jaar failliet gegaan, grotendeels in de afgelopen maanden. Negatieve berichten in de media en onzekerheid rondom de salderingsregeling worden als mogelijke oorzaken voor de teruggelopen vraag genoemd.

Uit de rondvraag van het FD doemt een somber beeld op. Het schrijft over “omzetten die plotsklaps 90 procent teruglopen, zzp’ers die bedelen om werk bij hun grote branchegenoten en voorraden met panelen die niet te slijten zijn”.

Onderdeel van het onderzoek was een kijkje in de insolventieregisters, waaruit blijkt dat dit jaar 25 bedrijven in de zonnestroomsector zich failliet hebben verklaard. Dat is volgens het FD aanzienlijk meer dan in voorgaande jaren, en het zou nog een incompleet beeld kunnen zijn. Ook noemt kredietverzekeraar Atradius dat het aantal achterstallige of uitblijvende betalingen snel toeneemt.

Rappe groei gevolgd door ingestorte vraag
Een opvallend gegeven uit het onderzoek van het FD en Company.info is de hoeveelheid nieuwe bedrijven in de zonnestroomsector. Het schrijft dat in begin 2022 er 4757 installateurs van zonnepanelen ingeschreven stonden bij de Kamer van Koophandel en nu maar liefst 8705.

Die enorme groei was het resultaat van een ware rush op zonnepanelen in 2022 en begin 2023, door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de hoge gasprijzen. Sindsdien is de vraag naar panelen echter flink teruggevallen, waardoor veel van die bedrijven nu in zwaar weer verkeren.

Het FD schrijft dat velen in de sector negatieve berichten en onzekerheid rondom de salderingsregeling als redenen geven voor de terugval in vraag. Het wijst erop dat met de kelderende prijs van panelen het met de terugverdientijd nog meer dan goed zit: deze is zelfs als de salderingsregeling wordt afgeschaft (wat onwaarschijnlijk lijkt nu) maximaal zeven jaar.