Herfstweer drukt de elektriciteitsprijs, maar voor hoe lang?

17.11.2023 Jan de Wit

Herfstweer drukt de elektriciteitsprijs, maar voor hoe lang?
©Marian Brenters | Zonnepark de Grift

De enorme Europese gasvoorraden, het uitblijven van écht koud weer en de grote hoeveelheid windenergie zorgen voor dalende elektriciteitsprijzen. Daarmee is het niet gezegd dat deze prijsbeweging doorzet stelt Hans van Cleef, hoofd Energy Research & Strategy bij Publieke Zaken, in de nieuwste Marktupdate Elektriciteit. Richting het einde van het jaar neemt de hoeveelheid opgewekte zonne-energie namelijk af en is het afwachten hoeveel windmolens hiervoor kunnen compenseren.

De marktprijzen van energie worden door vele factoren bepaald. Het aandeel hernieuwbare energie hierin wordt ook steeds dominanter. Daarnaast is toenemende beweeglijkheid van energieprijzen van invloed op investeringen in hernieuwbare energie. Solar365 werkt daarom samen met Publieke Zaken om dit scherper te monitoren.

Het weer is de afgelopen tijd weliswaar een stuk kouder geworden, maar nog niet zo koud dat de gasvraag fors omhoog is gegaan. Daarbij zorgen de herfststormen ervoor dat er veel windenergie wordt opgewekt en de Nederlandse gascentrales ook een lage gasvraag kennen.

Daar komt nog bovenop dat de gasvoorraden tegen de 100 procent aanzitten, waardoor de gasvraag nog verder wordt beperkt “en dat heeft een weerslag op de prijzen voor elektriciteit”, ziet Van Cleef. “Zowel het actieve maandcontract voor december als het jaarcontract met levering in 2024 zijn daarom licht gedaald.”

De komende weken lijken weersverwachtingen ook geen grote veranderingen aan te kondigen. “Als we de langere termijn weersverwachtingen mogen geloven, dan zal de rest van de maand temperaturen kennen die op of boven het lange termijn gemiddelde liggen. De vraag naar warmte – en dus gas – zal dan mee kunnen vallen en de druk op de prijzen blijven houden.”

Tegelijk ziet Van Cleef nog wel een onzekere factor en dat is de mate waarin windenergie het afnemende aantal zonuren en dus ook de hoeveelheid zonne-energie kan opvangen. “Dit zal de afhankelijkheid van de traditionele energiebronnen, zoals kolen en gas, bepalen voor de opwek van elektriciteit.”

Wanneer de vraag naar kolen en gas onverwachts hoog zal liggen zal dit direct de elektriciteitsprijs beïnvloeden, maar ook indirect de CO2-prijzen binnen het Europese emissiehandelssysteem. Dit zal ervoor zorgen dat ‘uiteindelijke energieprijs’ ook hoger uitvalt.

Ten slotte zal het actieve jaarcontract dan verschuiven van 2024 naar 2025. “Hoewel die prijs momenteel met 105 euro per megawattuur een paar euro lager ligt dan de prijs van het 2024 contract – 111 euro per megawattuur, is de onzekerheid vanzelfsprekend veel groter”, zegt Van Cleef.

“Op het moment dat we de komende winter opnieuw tegen problemen aanlopen waardoor de gas- en elektriciteitsprijzen stijgen, zal dit niet alleen te merken zijn in de maandcontracten, maar ook tot uiting komen in de onzekerheid – en dus ook in de risicopremie – van de jaarcontracten.”