Holland Solar presenteert nieuwe Gedragscode zon op woningen

08.02.2024 Jan de Wit

Holland Solar presenteert nieuwe Gedragscode zon op woningen
©Zonneplan

Op installatiebeurs VSK heeft Holland Solar de nieuwe Gedragscode zon op woningen gepresenteerd. Hierin staat beschreven hoe een installateur voorafgaand, tijdens en na de installatie de kwaliteit en veiligheid van een zonnestroomsysteem kan borgen. Wanneer een zonnestroominstallatie voldoet aan de drie basisprincipes ‘kwaliteit en veiligheid’, ‘klantgerichtheid en garanties’ en ‘een solide bedrijfsvoering’ is de veiligheid gegarandeerd.

Voor het vertrouwen van consumenten in zonnestroomsystemen is het belangrijk dat de installatie goed wordt uitgevoerd. Onvrede over het functioneren van het systemen kan leiden tot minder vertrouwen in zonnepanelen en leidt in de praktijk nog wel eens tot minder vertrouwen in de energietransitie.

Om het vertrouwen hoog te houden en goede zonnestroominstallaties te garanderen heeft Holland Solar de Gedragscode zon op woningen gepresenteerd. Een systeem dat voldoet aan de basisprincipes ‘kwaliteit en veiligheid’, ‘klantgerichtheid en garanties’, en ‘een solide bedrijfsvoering’ functioneert goed en is veilig.

“Aan deze drie basisprincipes zijn in de gedragscode een aantal concrete uitwerkingen gekoppeld. Veilige installaties zijn alleen te garanderen als een transparante en controleerbare werkwijze wordt gevolgd. Dit vraagt om het gebruik van de juiste producten én om medewerkers die goed zijn opgeleid voor de werkzaamheden die zij verrichten”, aldus Wijnand van Hooff, algemeen directeur van Holland Solar.

“Eerlijke voorlichting, vriendelijke service en de juiste uitleg geven over de producten en de werking van het systeem zijn daarbij essentieel. Om elke klant met een goed gevoel en een mooie installatie achter te laten moet de basis op orde zijn. Hiervoor moet een installateur transparante voorwaarden en de juiste verzekeringen hebben, voldoen aan relevante wet- en regelgeving, en bewust omgaan met circulariteit, recycling en milieu impact.”