Totale installatiebranche krimpt licht om vervolgens te groeien

10.07.2024 Gijs de Koning

Totale installatiebranche krimpt licht om vervolgens te groeien
©Techniek Nederland

Volgens een rapport van Techniek Nederland krimpt de installatiebranche met 0,7 procent in 2024. In 2024 en 2026 wordt er verwacht dat de het totale installatievolume zal gaan toenemen met 1,7 procent en 2,4 procent respectievelijk.

De krimp in 2024 komt volgens Techniek Nederland door afname in woningnieuwbouw en utiliteitsbouwproductie. Voor de elektrosector valt deze krimp echter mee vanwege het relatief hoge aandeel logistieke en industriële gebouwen in de utiliteitsbouw.

Vanaf eind 2024 zal de installatiebranche weer gaan groeien. “Op overkoepelend niveau blijft verduurzaming van de gebouwde omgeving, naast of in combinatie met digitalisering, de stuwende factor achter de groei van het installatievolume de komende jaren. Naar verwachting hebben we echter nog jaren te kampen met netcongestie. Dit remt de verduurzaming van de gebouwde omgeving en dus het installatievolume”, stelt het rapport.

De positieve ontwikkelingen op de markt van elektro komen voornamelijk door het feit dat verduurzaming en automatisering voor een groot deel afhankelijk zijn van elektrificatie. Daar staat tegenover dat er nog steeds een schaarste is aan installateurs, een instabiele markt heerst rondom componenten en er “geopolitieke spanningen rondom grondstoffen” zijn.