Maatregelen om netcongestie tegen te gaan in Flevoland, Utrecht en Gelderland

25.04.2024 Evelien Schreurs

Maatregelen om netcongestie tegen te gaan in Flevoland, Utrecht en Gelderland
©TenneT

De minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten presenteert in een Kamerbrief uitgewerkte maatregelen om netcongestie tegen te gaan. De maatregelen worden als eerst ingevoerd in de provincies Flevoland, Utrecht en Gelderland, omdat de problemen met netcongestie daar het grootst zijn.

Op 18 oktober 2023 schreef Jetten al een brief aan de kamer met maatregelen om netcongestie tegen te gaan. In de brief van vandaag bespreekt hij hoe die maatregelen verder zijn uitgewerkt. De problemen met netcongestie zijn vooral urgent in de regio Flevopolder-Gelderland-Utrecht, omdat daar op kortere termijn niet alleen grootverbruikers, maar ook huishoudens geraakt kunnen worden door netcongestie. Die regio krijgt daarom prioriteit bij het uitvoeren van de maatregelen, zo worden bijvoorbeeld vier hoogspanningsstations in de regio uitgebreid.  

Het plan om netcongestie tegen te gaan bestaat uit tien maatregelen. Die zijn in Utrecht het meest urgent, omdat daar al vanaf 2026 overbelasting en stroomuitval dreigen als er geen maatregelen worden genomen. In deze provincie verkennen ze de mogelijkheden om tijdens piekmomenten op het hoogspanningsnet vermogen weg te sturen van de meest kritieke schakels.

De andere tien maatregelen zijn onder andere het inzetten van regelbare opwek, congestiemanagement bij bedrijven, een advies voor bewoners om voor een hybride warmtepomp te kiezen, netbewust opladen van elektrische auto’s, en het vinden van manieren om de elektriciteitsvoorziening van nieuwbouwprojecten slim in te richten. De volledige lijst van uitgewerkte maatregelen, inclusief het effect per provincie, is beschreven in de kamerbrief.

Jetten benoemt dat de maatregelen het probleem van netcongestie verlichten, maar niet op korte termijn oplossen. Daarvoor zijn het verzwaren en het op een slimme en flexibele manier benutten van het net noodzakelijk.