Staat en netwerkbedrijven akkoord over voorwaarden aandeelhouderschap Rijk

29.11.2022 Max Muller

Staat en netwerkbedrijven akkoord over voorwaarden aandeelhouderschap Rijk

Alliander, Enexis en Stedin en de Nederlandse Staat hebben afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder het Rijk in de toekomst aandeelhouder zou kunnen worden in de netwerkbedrijven. Deze voorwaarden zijn opgetekend in een afsprakenkader dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Dit afsprakenkader wordt nu ook uitvoerig doorgenomen door mensen uit de organisaties van de netwerkbedrijven. De raden van commissarissen, medezeggenschapsorganen en bestaande aandeelhouders kunnen zich er nog over buigen.

Het akkoord is relevant voor de investeringen die Alliander, Stedin en Enexis van plan zijn te doen. Tot 2030 willen deze netwerkbedrijven naar verwachting 30 miljard euro investeren om het net uit te breiden en te verzwaren. Op deze manier pogen de bedrijven netwerkcongestie uit te bannen en hernieuwbare energiebronnen in te passen. Het afsprakenkader kan worden aangewend in het geval dat de benodigde investeringen in het gas- en elektriciteitsnet in het geding dreigen te komen.

Toepassing op de agenda
Het kader zal voor het eerst toegepast worden op een overheidsinvestering in Stedin. Blijkens de meest recente miljoenennota zal de Staat 500 miljoen euro investering in het netwerkbedrijf dat in Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht actief is. De netbeheerder acht een kapitaalinjectie nodig om haar investeringen in energie-infrastructuur op pijl te kunnen houden.