Uw eigen risico zou wel eens uw grootste risico kunnen worden

07.11.2023 Harry Wolkenfelt CEO en oprichter van de Solarif Group

Uw eigen risico zou wel eens uw grootste risico kunnen worden

De afgelopen periode is in absolute zin een buitengewoon slechte periode geweest voor verzekeraars van zonnestroominstallaties. Als gevolg van een ware plaag van professionele criminelen – die met name kabels stelen – hebben de verzekeraars megaverliezen geleden op hun verzekeringsportefeuille van zonnestroominstallaties. Het gaat daarbij niet alleen om materiële schade, maar nog veel meer om het productieverlies. Dat blijft net zo lang doorlopen totdat de schade is herstelt of de maximale uitkeringstermijn is bereikt, veelal 26 of 52 weken.

Om zonnestroominstallaties verzekerbaar te houden, wat voor ons als zonne-energie-industrie een keiharde vereiste is. Geen verzekering voor (commerciële) installaties betekent simpelweg geen financiering en geen financiering betekent geen projectrealisatie.

Verzekeraars willen niet dat het zover komt dat diefstal van kabels, zonnepanelen en omvormers een onverzekerbaar gebeurtenis wordt, maar dan moet er wel wat gebeuren. Alle verzekeraars actief in de zonne-energie houden hun beveiligingseisen tegen het licht en scherpen hun eisen verder aan.

Het gaat hier om 100 procent eisen
Zo dient de volledige installatie omheind te zijn met een degelijk hekwerk, geen deerfence. De omheining van het park dient permanent beveiligd te zijn door camera’s en de camera’s dienen continu ononderbroken de grenzen rondom de installatie te detecteren.

Daarnaast dient het beveiligingssysteem verbonden te zijn met een permanent bemande, professionele alarmcentrale. Het beveiligingssysteem moet automatisch een alarmsignaal genereren naar dit permanent bemande, professionele alarmcentrale bij ongeoorloofde binnendringing, storing of (poging tot) sabotage van de installatie of omheining.

Ten slotte dient elk alarmsignaal door een professioneel bewakingsbedrijf, surveillancedienst of de politie binnen 30 minuten te worden opgevolgd met een fysieke inspectie zowel binnen als buiten het hekwerk van de installatie waar de melding vandaan is gekomen. Aan deze eisen moet 100 procent worden voldaan.

Als blijkt dat dat niet zo is, dan is u diefstalschade niet gedekt. U ontvangt niet 1 euro. Als u wel voldoet aan alle eisen, maar er vindt toch diefstal plaats, bijvoorbeeld omdat het alarmsignaal, om wat voor reden dan ook, niet is aangekomen bij de alarmcentrale, dan krijgt u te maken met verhoogde eigen risico’s. Dit kunnen eigen risico’s worden ter grootte van 200.000 euro of meer per gebeurtenis.

Wat als u een diefstalschade heeft en u een eigen risico van 200.000 euro voor de kiezen krijgt. Kan uw bedrijf of uw coöperatie zo’n bedrag wel dragen of valt uw entiteit dan om?

En hoe zit het dan met uw aansprakelijk als bestuurder van de entiteit? Had u moeten of kunnen weten, dat uw entiteit zo’n eigen risico niet kon dragen? En zo ja, als je dan toch de verzekering aangaat, ben je dan privé aansprakelijk als het misgaat? Dat zou best weleens kunnen.

Volgens mij geeft bovenstaande voldoende redenen om weer eens een gesprek met uw verzekeringsadviseur in te plannen, wellicht ook met uw juridisch adviseur.