Van der Valk Solar Systems gebruikt voortaan groen staal in productieproces

08.07.2024 Sjoerd Rispens

Van der Valk Solar Systems gebruikt voortaan groen staal in productieproces
©Van Der Valk Solar Systems

Het bedrijf Van der Valk Solar Systems heeft onlangs, in samenwerking met KS Systems en staalproducent ArcelorMittal, de overstap gemaakt naar groen staal. Het bedrijf, dat montagesystemen voor zonnepanelen produceert, streeft er met deze samenwerking naar een CO2-reductie van maar liefst 82,2 procent.

“Duurzaamheid is één van de vier kernwaarden van ons bedrijf”, zegt Paul van der Meer, operations manager bij Van der Valk. “We zoeken constant naar mogelijkheden om onze producten te verduurzamen. Deze stap past daar perfect in.  En we hopen ook andere bedrijven in de sector te inspireren om hetzelfde te doen. Wij gebruiken nu groen staal voor de montagesystemen, de sector wordt zo nog een stukje groener.”

“We zetten er bij deze samenwerking op in om die 82 procent te halen voor de stalen onderdelen, maar ons uiteindelijke doel is om compleet CO2-neutraal te worden”, zegt Van der Meer. “Daarnaast merken we vanuit de markt steeds meer dat klanten kritisch kijken of onze productie wel duurzaam is. Klanten eisen het nog niet, maar het kan wel bepalen of je een opdracht krijgt.”

“Een ander groot voordeel van staal is dat het circulair kan worden toegepast”, gaat Van der Meer verder. “Het is zeer sterk materiaal en gaat heel lang mee, dus het is in de basis al duurzaam. Al het staal dat we nu gebruiken kunnen we later hergebruiken of recyclen.”

Wat houdt de samenwerking die met KS Systems en ArcelorMittal in? “Zij leveren tegen een meerprijs het groene staal aan ons en moeten door middel van certificaten kunnen aantonen dat de vrijgekomen CO2 tijdens de staalproductie volledig is gecompenseerd”, zegt Van Der Meer. “De extra opbrengsten moeten door Arcelor worden gebruikt voor het vergroenen van het productieproces. DNV voert hier controle op uit en accordeert die in de vorm van certificaten.

Groen staal is overigens van hetzelfde materiaal als regulier staal gemaakt, dus is het eigenlijk wel zo duurzaam? “Staal is staal, daar kun je inderdaad niks aan veranderen”, erkent Van der Meer. “Maar het gaat erom dat het proces om staal te maken verduurzaamd wordt en daar willen we aan bijdragen. Zo kan er bij de staalovens bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van duurzame energiebronnen, waarbij de CO2 die vrijkomt drastisch kan worden gereduceerd.”

Proces
Van der Meer vindt dat de verduurzamingsslag in de staalindustrie hard nodig is. “Maar dat geldt net zo hard voor de zonne-energiesector”, voegt hij toe. “Want ik hoor nu best vaak discussies over wat er met zonnepanelen gebeurd wanneer ze van het dak worden gehaald. Ook hier worden stappen gezet om te verduurzamen, maar samen werken naar meer circulariteit zou bijvoorbeeld de CO2 voetafdruk kunnen verlagen. De overstap naar groen staal kan de stakeholders hopelijk inspireren om ook stappen te zetten”

De eerste producten die verkregen zijn met groen staal-certificaten zijn de ballast- en dakdragers voor plat dak systemen. Deze onderdelen zijn essentieel en worden gebruikt om de stabiliteit en veiligheid van PV-installaties te waarborgen. Van der Valk heeft als doel voor de korte termijn om het assortiment met groen staal aanzienlijk te vergroten.

Snelheid
Gaat de transitie snel genoeg in de ogen van Van der Meer? “Het mag natuurlijk altijd sneller, maar als je naar de laatste jaren kijkt, denk ik dat we op een goede manier bezig zijn”, zegt hij. “Onderzoekscijfers tonen aan dat er wereldwijd al vijf keer zoveel zonne-energie wordt opgewekt dan een paar jaar geleden in het meest optimistische scenario werd voorspeld. Dat zegt wel iets.”

“Maar ik denk vooral dat we hard moeten doorgaan met zijn allen om nog meer te verbeteren”, gaat Van der Meer verder. “Ik was onlangs bij de Intersolar-beurs. Als je ziet hoeveel mensen en bedrijven daar zijn en wat voor goede dynamiek er is in de markt, ben ik er heilig van overtuigd dat de transitie op de goede weg zit en niet meer is te stoppen.”